lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

 

Har du sett något som avviker från hur vi på LTH arbetar med miljöfrågor eller har du förbättringsförslag angående LTH kanslis miljöarbete? Rapportera det här.

 

 

Miljöavvikelse eller förbättringsförslag

page1