lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Miljödiplomering

Miljöarbete på LTH kansli

Under något år har arbete pågått för att få LTH kansli att uppnå grundpoängen för att kunna ingå i gruppen miljödiplomerade institutioner på LU. Ansvaret för miljöarbetet innehar Jan-Åke Nilsson enligt LTH2013/729 i diariet.

Enligt Lunds universitets kriterier är miljödiplomering ett verktyg med syfte att underlätta och hjälpa institutionerna i deras systematiska miljöarbete. Miljödiplomering ställer krav dels på att institutionen ska införa ett förenklat ledningssystem men också på att en viss prestationsnivå skall uppnås.

Ett miljöledningssystem är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera en organisations miljöarbete. Ett ledningssystem innehåller rutiner som du som anställd ska följa. Om du följer rutinerna och anvisningarna så följer du svensk miljölagstiftning och andra krav. Det bästa är att du minskar påverkan på miljön i ditt vardagliga arbete. 

Utöver rutiner innehåller ledningssystemet miljömål som kontinuerligt följs upp och byts ut när de är uppnådda.