lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Anställa personal

Antagning av docenter

Här får du reda på hur det går till att anta docenter vid LTH och vilka som är behöriga att söka. Här finns även anvisningar till sökande.

Föreskrifter och instruktioner vid anställning av personal

Hur bär man sig åt för att anställa ny personal vid LTH? Vad är anställningsprofilen för lärare? Hur går det till att anställa personal från utlandet? Allt det och lite till får du reda på här.

Rekrytering och mottagande av internationella medarbetare

Det finns mycket att tänka på när man anställer personal från utlandet. På LU:s HR-webb kan du hitta stöd i form av checklistor, mallar och lathundar.

Här hittar du också en sida med information riktad speciellt till internationell personal.

Kontakta personalavdelningen på LTH:s kansli