lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 8 - 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Framtidsyrken!

"Så var det då dags att ta tag i bloggandet efter helgerna och USA-resa. Ska också försöka att ha en lite högre frekvens under det kommande året.
Både när jag var i Kalifornien förra veckan och här hemma hör man konstant att det är svårt för företagen att hitta folk. Alla söker och i väldigt många olika branscher. Inom de områden där vi utbildar vid LTH är det ett stort sug efter folk och det väntas stora pensionsavgångar. På många av våra utbildningar har vi ett bra söktryck och det finns som sagt ett stort behov. Vi hade gärna utbildat fler men då behövs mer resurser. Annars är jag orolig att företag kommer att söka sig utanför Sverige för att hitta kvalificerad arbetskraft."


Hämta ett ex av "50 år med LTH – en fingervisning om teknik"

Vill du (eller din institution) få ett gratis exemplar av LTH:s jubileumsbok 50 år med LTH – en fingervisning om teknik så ta chansen att hämta ett (eller några) exemplar i infodisken på Studiecentrum.

Vi har 300 ex så först till kvarn gäller.


Event under Vetenskapsvecka 6-12 mars - Blir världen bättre?

Varmare klimat, ökande klyftor mellan rika och fattiga, miljöförstöring, brist på rent vatten, ojämlikhet mellan män och kvinnor… Det verkar nästan inte finnas något slut på stora globala utmaningar som vi måste hantera. Hur vänder vi utvecklingen? Och vad kan forskningen bidra med?

Vetenskapsveckan "Blir världen bättre" 6-12 mars anordnas som en del av Lunds universitets 350-årsjubileum. Veckan invigs söndag 5 mars kl 17:00-18:30 i Universitetsaulan med diskussioner och musik.

Läs mer
Ladda ned veckoprogrammet

Här hittar du samlade händelser under Vetenskapsvecka - Blir världen bättre? 

Debatt i Lund: Is the world becoming a better place?

Lyssna när forskare ger sin syn på vart världen är på väg. Debatten omfattar internationella gäster såsom Martha Nussbaum, Carlota Perez, James Robinson, samt från Lunds universitet Jan Teorell och Alf Hornborg.

När: 6 mars, kl. 19:00-21:00
Var: AF-borgen
Mer om eventet

Nanotechnology for the future

Under denna dag ges möjlighet att gå guidade turer och titta på maskiner i laboratoriet, det blir en berättelse om vilken roll nanoteknikens roll spelar i dagens och morgondagens stora utmaningar. På kvällen ges sedan föreläsningar och debatt om nanoteknologi i samhället.

När: 7 mars, kl. 14:00-20:00
Var: K-space, Lund
Mer om eventet

Män och mat

Lund University Food Studies (LUFO) arrangerar en eftermiddag under rubriken Män och mat. Vad händer med synen på mat, hem, familj och samhälle när männen tar över matlagningen? Idag lagas över 1/3 av maten i hemmen av män och ökningen är kraftig, vilket lett till att Sverige är ett föregångsland. Lund University Food Studies presenterar intressanta perspektiv.
Hur har det blivit så här? Hur ser det ut i dagens kök? Vad kommer att hända i framtiden? Eftermiddagens föredrag lyfter och besvarar frågor om genus, mat och mentalitet.

När: 8 mars 2017, kl. 13:00-16:00
Var: LUX:C126, Helgonavägen 3, Lund
Mer information


Towards a Fossil-free Industrial Sector – Activities at Chalmers

The need for rapid and drastic reductions in greenhouse gas emissions is a serious challenge for society. Within the profile area Energy in a Circular Economy within Chalmers Energy Area of Advance, scientists are working on a wide range of cross-linked fields with the goal of finding enabling solutions for a rapid transition in the industrial sector, including large heat and power plants and biorefineries. This seminar provides a forum for presenting important activities at Chalmers and discussions of opportunities for further cooperation with industry, academia and institutes in the industrial sector.

När: 28 mars 2017, kl 10:00–16.30
Var: Palmstedtsalen, Chalmers Conference Centre, Chalmersplatsen 1, Gothenburg 
Kontakt: thore.berntsson@chalmers.se 
Deadline för anmälan: 7 mars 2017

If unable to attend, please email energy@chalmers.se to cancel and allow for those on the waiting list to attend.


Clinical Innovation Fellowships rekryterar nu medlemmar till multidisciplinära team

Har du en bakgrund inom medicin, teknik, management eller industridesign och ett stort intresse av medicintekniska innovationer?
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och EIT Health erbjuder ett åtta månader stipendiefinansierat projekt med start i september 2017, inklusive sex veckor immersion i sjukvården, mentorstöd från experter från sjukvården samt riskkapital- och medicinteknikindustrin.

Kontakt: IF1718@sth.kth.se
Deadline: 26 mars 2017


Bidrag & stipendium

Ernhold Lundström stiftelse

Ernhold Lundström stiftelse utdelar stipendier för högre teknisk utbildning i Sverige eller utlandet till studerande som uppfyller minst ett av följande behörighetskrav:

  • Har erhållit slutbetyg/examensbevis från teknisk linje eller naturvetenskaps-programmet vid de f d tekniska gymnasierna i Malmö (numera Pauliskolan), Helsingborg eller Hässleholm Tycho Braheskolan resp Tekniska Skolan och som fullgjort minst 5 terminers (100 p) godkända universitets eller högskolestudier med teknisk inriktning.
  • Har avlagt civilingenjörsexamen vid Lunds Tekniska Högskola.
  • Är forskarstuderande vid Lunds Tekniska Högskola.

Ansökningshandlingarna rekv skriftligen genom insändande av ett med dubbelt porto försett A4-kuvert med sökandens namn och adress. Du kan också rekvirera dem via e-post: mersiha.hamzic@malmo.se.

Ansökningshandlingarna ställes till:
Ernhold Lundström stiftelse
c/o Rektor, Pauliskolan,
Föreningsgatan 41, 211 52  Malmö

Deadline: 2017-03-17

Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad utländsk miljö.

Kontakt: Monica Sannerblom, 08-791 29 43, monica.sannerblom@iva.se.

Mer information om stipendiet   

Deadline: 2017-03-13

Maj och Hilding Brosenius Forskningsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning, i första hand byggnadsteknologisk forskning. 

Styrelsen har beslutat att innevarande år dela ut stipendier som i första hand kan användas till projekt som syftar till att reducera byggnaders energianvändning och klimatpåverkan eller till kontaktskapande studieresor och/eller resor till internationella konferenser med byggnadsteknologisk inriktning. Sökande som avser presentera eget bidrag prioriteras. Totalt kan ca 168.000 SEK delas ut. 

Ansökan om högst 2 A4-sidor ska innehålla syfte och ändamål samt förväntad vetenskaplig nytta med projektet eller resan. 

Undertecknad ansökan ska skickas till Arne Elmroth, Askögatan 13, 619 31 Trosa. Sökande ska i ansökan förutom fullständig adress och telefon också ange till vilken bank och till vilket bankkonto utbetalning kan ske. Sökande måste vara fysisk person.

Ytterligare upplysningar kan fås av Arne Elmroth, tel. 0156-20170, mobil 070-6784560 eller via e-post: Arne.Elmroth@byggtek.lth.se. En elektronisk kopia av ansökan ska skickas till denna adress.

Styrelsen avser att fatta beslut under april 2017. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Deadline: 2017-03-25

Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse

Sista ansökningsdag till Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse är den 29 mars 2017 kl. 15:00. Stiftelsen riktar sig enbart till forskarstuderande vid Lunds universitet. 

Mer information

Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

Tjänsten för stipendiesökning Research Professional

Research Funding News

studentstipendier på lth.se


Personalnytt

Välkommen till alla nya anställda lektorer vid LTH:

Christian Antfolk, som började som universitetslektor i biomedicinsk teknik med inriktning mot handproteser och bioelektronik den 1 januari 2017.

David Andréen, som började som universitetslektor i arkitektur med inriktning mot spatial experiment den 1 januari 2017.

John Ross, som började som universitetslektor i arkitektur med inriktning mot digitala verktyg och parametrisk design den 1 februari 2017.

Josefin Starkhammar, som började som universitetslektor i biomedicinsk teknik med inriktning mot marin biosonar och hydroakustik den 13 februari 2017.


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.