lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 6 - 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Nå ut internationellt - träffa the Conversation v. 9!

The Conversation är en oberoende källa för nyheter och åsikter, sprungna ur akademien och forskningsvärlden. Nyhetstjänsten ger dig som forskare därmed en ny möjlighet att nå ut internationellt med aktuell forskning och expertis (inte endast skarpa nyheter). Innehållet, som görs av forskare, plockas ofta upp av journalister och når sammantaget varje månad flera miljoner läsare i främst engelsktalande länder. Det är gratis att vara med och du får använda materialet fritt efteråt. Till din hjälp har du en erfaren vetenskapsjournalist som i dialog med dig "tvättar" din text. Lunds universitets redaktör heter Mirjam Frankel och hon kommer hit i vecka 9 för två storföreläsningar samt enskilda träffar.

Storföreläsning för dig som vill höra allmänt hur man pitchar och skriver för The Conversation;

Måndag den 27 februari kl. 15-16
Lokal: Palaestra nedre, Universitetsplatsen

Torsdag den 2 mars kl. 9-10
Lokal: Crafoordsalen, entréplan på Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Har du en idé som du vill pitcha om? Den 2 mars mellan 10.30 - 15.30 finns möjlighet för LTH-forskare att i en kvart presentera och diskutera din idé för Mirjam Frankel (som är både svensk- och engelsktalande). Intresserad? Hör av dig till Kristina Lindgärde, pressansvarig LTH, kristina.lindgarde@kansli.lth.se om du vill boka ett möte.

Anmäl dig redan nu till the Conversations nyhetsbrev (välj "UK”).

Läs mer


The Digital Society Symposium April 24-25

Det digitala samhället är en av 350-årsjubileets temaveckor. Veckan startar med ett tvådagars symposium 24-25 April som belyser digitaliseringen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Ambitionen är att fylla stadshallen med en mix av studenter, forskare och intresserade deltagare från vårt omgivande samhälle. Inbjudna talare är:

  • Professor Lawrence Lessig, Harvard University: How digital has destroyed democracy — and what we can do to recover it
  • Professor José van Dijck, University of Amsterdam: Who governs the platform society? Embattling public values in a connective world
  • Professor Hu Yong, Peking University: The Internet in China: The Same, but Different
  • Professor Danica Kragic, Royal Institute of Technology, KTH: Man and Machine - the Challenge of Collaboration

Intresset för att delta är sort, så vänta inte för länge med att anmäla dig om du vill vara säker på att kunna vara med.

När: 24-25 april
Var: Lund
Program och anmälan


Månadens infrastruktur – februari

Lunds universitet har enastående forskningsinfrastruktur som kan stödja forskningen. Varje månad lyfter Medicinska fakulteten en infrastruktur för att öka kännedomen om den infrastruktur som finns. 

Februarimånads infrastruktur är EpiHealth kohorten

EpiHealth kohorten är en nationell resurs med datauppgifter från över 25,000 (2017) svenska män och kvinnor mellan 45 och 75 år, och fler personer tillkommer årligen. EpiHealth innehåller information om gener och livsstilsfaktorer. EpiHealth är öppen för alla forskare vid Lunds universitet

  • Vill du veta mer om sambandet mellan livsstilsfaktorer, biomarkörer och genetik när det gäller kroniska sjukdomar?
  • Behöver du en kontrollgrupp?
  • Behöver du mer information om en specifik gen?

EpiHealth-kohorten omfattar data från 25 000 personer mellan 45-75 år:

  • data från fysiska test som spirometri, EKG, kognitions- och biologiska tester
  • deltagarnas sjukhistorik och livsstil från enkätsvar
  • medgivande att kontakta deltagarna för nya tester, med möjlighet att filtrera utifrån särskilda parametrar, som specifika genuppsättningar, sjukdomar eller kontrollgrupp.

Institutionen för immunteknologi - öppet hus

Institution för immunteknologi kommer den 28 februari att ha öppet hus och visa två instrument som kan nyttjas av andra forskare på universitetet.

Ett instrument är en iQue Plus Screener (high throughput FACS ) som används för analys av celler och partiklar. Det andra är en Mass-1 (high throughput SPR) som analyserar molekylära interaktioner.

När: 28 februari 2017
Var: Department of Immunotechnology, Medicon Village, building 406


Bidrag & stipendium

Oscar II:s stipendium 

Stipendium till en eller flera yngre vetenskapsidkare vid Lunds universitet som inte har tillsvidareförordnande på tjänst. Förtjänstfull vetenskaplig författarverksamhet eller förväntad sådan verksamhet vid universitetet ska styrkas. Endast den som disputerat kan komma i fråga för stipendiet.

Deadline: 2017-04-07
Mer information om utlysningen och bedömningskriterier

Nominera ett examensarbete till Lilla Polhemspriset 2017

Sveriges Ingenjörer delar sedan 1990 årligen ut Lilla Polhemspriset till bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningarna vid svenskt universitet eller svensk högskola. 

LTH kan nominera högst två examensarbeten från civilingenjörsutbildningarna till Lilla Polhemspriset. Prissumman är 50 000 kronor och utdelningen av priset sker i november 2017. Examensarbetet ska ha färdigställts under 2016.

Deadline: 2017-03-16

Ansökan ska innehålla det aktuella examensarbetet i pappersformat samt som pdf-fil, samt en kort motiveringstext författad av prefekt, handledare, programledare för utbildningsprogram eller examinator.

Med det nominerade arbetet ska bifogas ett ifyllt formulär.

Motiveringen av examensarbetet ska ske i förhållande till de kriterier som är uppställda för stipendiet.

Nomineringen skickas till anna.trosslov@lth.lu.se. De examensarbeten som nomineras till Lilla Polhemspriset kvalar automatiskt in till nominering för vårt Jubileumsstipendium.

Mer information

Pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH

I år kommer Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta att dela ut två priser för särskilt framstående examensarbete. Priset är på 25 000 kr vardera.
Uppsatsen skall vara ett examensarbete på nivån civilingenjör eller därmed jämförbar masterexamen på minst treårig utbildning (avancerad nivå) vid LTH.
Bifoga titel, namn, adress och telefonnummer, motivering av ert förslag samt ett tryckt och ett elektroniskt exemplar av uppsatsen.

Deadline: ni inbjuds att senast 1 mars 2017 att föreslå examensarbeten som framställts 2016 och framåt för detta pris. Förslag på lämpliga kandidater skickas till anna.trosslov@lth.lu.se.


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.