lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 42 — 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska Högskola


Navigation


Tipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är ett nyhetsbrev av och för medarbetare vid Lunds Tekniska Högskola som mailas ut till alla anställda varannan torsdag. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), webblänk till mer information och bild om det finns (inga bilagor) till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Rektorsbloggen: Digitalisera mera!

"Det talas mycket om digitalisering just nu. Vad menar vi egentligen med begreppet, och är det något nytt? Vad vi menar beror lite på vem man frågar, men vi kan ju vara överens om att information och tjänster blir mer och mer digitala, se till exempel på banktjänster och mediekonsumtion. Men vi ser också att väldigt mycket är på gång inom till exempel sjukvården och industrin. Allt mer blir uppkopplat och automatiserat, ofta trådlöst. Inom sjukvården händer mycket kring personlig hälsa och hjälpmedel. Inom industrin är det inte bara robotar inom tillverkning som utvecklas, även inom byggindustrin utvecklas digitala metoder. Digitalisering genomsyrar allt! "

Läs hela blogginlägget


Välkommen att nominera kandidater till Lunds universitets administrativa pris 2018 senast den 23 oktober

Anställda och studenter vid Lunds universitet inbjuds härmed att föreslå kandidater till Lunds universitets administrativa pris 2018. Lunds universitets administrativa pris ska utdelas årligen till anställd vid Lunds universitet för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller för service och effektivitet utöver det vanliga.

Nomineringen ska skickas i sin helhet till carina.wickberg@rektor.lu.se senast den 23 oktober 2017.

Läs mer om Lunds universitets administrativa pris 2018 


Introduction meeting for new staff at LTH

LTH would like to invite all new staff to an introduction meeting. You will receive inspirational and practical information from the Faculty Dean and Human Resources. We will also have a customary Swedish “fika” break, with tea and coffee. Both Swedish and international staff members are welcome to attend.

When: Thursday 26 October 2017 at 13.00 -15.30
Where: Conference room Boklunden, Navet, Sölvegatan 22F

Please register


Symposium på LTH Arkitektur: Visuell upplevelse – delen och helheten

Färg och ljus är grunden för vår visuella helhetsupplevelse. Vi samlar färg- och ljus-experter från olika områden och tillsammans söker vi sådant som förenar. Symposiet bygger på arbetet inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet SYN-TES, Human colour and light syntheis – towards a coherent field of knowledge, där LTH var en av flera samverkande nordiska högskolor. symposiet är det första i en serie årliga SYN-TES seminarier.
Forskare från bland annat biologi, kognitionsforskning, perception och praktiker inom arkitektur och ljus kommer att presentera och vi ser fram mot en fruktbar diskussion.

När: 8 november 2017, 10:00-17:00
Kontakt: Har du frågor eller vill anmäla dig hör av dig till Rifa Maliqi: Rifa.Maliqi@arkitektur.lth.se


Informationsmöte om den nya EU lagstiftningen 2018 av betydelse för forskning

Europeisk förordning om personuppgiftsbehandling ersätter PUL 2018. Ändrar detta forskningens förutsättningar?
Medicinska fakulteten inbjuder, tillsammans med SFO EpiHealth, alla forskare vid Lunds universitet samt inom Region Skånes sjukvård till ett informationsmöte kring den viktiga nya EU-lagstiftningen (dataskyddsförordning) som börjar gälla under 2018. Denna kommer att ersätta den nu gällande Personuppgiftslagen (PUL) och ha stor betydelse för bl.a. forskning kring hälsofrågor samt användandet av sociala register i forskningen.
En av landets experter inom området, Docent Magnus Stenbeck, Karolinska Institutet, gästar Lunds universitet. Han kommer att hålla en översiktlig föreläsning (45 minuter) samt sedan delta i en diskussion (45 minuter)

När: 5 december 2017, 15:30 - 17:00
Var: Palaestra, Paradisgatan 4

Läs mer


Solen - på gott och ont Solljusets betydelse för hälsa och sjukdom

Att utsätta sig för för mycket sol är farligt, men att undvika solljuset helt kan vara ännu farligare. Vad gör solljuset med vår hud, vårt skelett och våra inre organ? Hur mycket sol behöver vi för att hålla oss friska? Detta och mycket annat kommer att tas upp på årets Forskningens dag. Hudläkare kommer att visa hur man undersöker om en fläck är godartad eller ett malignt melanom.

  • MALMÖ: 7 november kl 17.00 - 20.00* Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö
  • LUND: 8 november kl 14.30 - 18.00* Aulan, Blocket, Skånes universitetssjukhus, Lund

Läs mer


Utvalda evenemang under Vetenskapsveckan Framtidens universitet

Vilken typ av framtid har universiteten? Hur kommer forskning och utbildning att se ut för kommande generationer? Och hur hållbart är egentligen Lunds universitet?

  • Avtäckning av jubileumsskulptur i Lundagård 21 oktober kl. 14:00-14:30.En ny skulptur är redo att avtäckas utanför Palaestra et Odeum på Universitetsplatsen. Formgiven av konstnären Charlotte Gyllenhammar avtäcks den av Jesper Svenbro, en av de Aderton i Svenska Akademien. Läs mer
  • Invigning av det digitaliserade Ravensbrückarkivet – Folkmordets ögonvittnen, 20 oktober kl. 14:00-16:30. Ravensbrück var under andra världskriget ett koncentrationsläger främst för kvinnor och barn. Under krigsåren fördes drygt 130 000 fångar dit. Deras upplevelser och lidanden finns dokumenterade för eftervärlden i ett världsunikt arkiv vid Universitetsbiblioteket i Lund. Läs mer

Kvinnliga Akademikers Förening presenterar: Stökdämpare och prestationsprinsessor

Ett seminarium om flickorna i den svenska skolan

När: 21 oktober 2017, 13:00-15:00
Var: Kulturen, Lund

Läs mer om Kvinnliga akademikers förening


National call for generation of recombinant antibodies

A call for new proposals to generate human recombinant antibodies at SciLifeLab is open. The call is open to users from both academia and industry and closes on November 1, 2017.

Read more


Bidrag och stipendium

Stipendium för särskilt framstående examensarbete vid LTH

Sparbanksstiftelsen Skåne avsätter 25.000 kr hösten 2017 för att belöna för särskilt framstående examensarbete vid LTH. Examensarbetet ska vara på minst treårig utbildning på kandidat- eller masternivå, eller därmed jämförbar examen. Handledare och/eller examinator nominerar examensarbeten.
Deadline: 2017-11-03
Kontakt: Anna.Trosslov@lth.lu.se

Välkomna med nomineringar till LTHs Jubileumsstipendium för examensarbeten på LTHs civilingenjörsutbildningar
Deadline: 2017-11-03
Kontakt: Anna.Trosslov@lth.lu.se

Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

Tjänsten för stipendiesökning Research Professional

Research Funding News

studentsstipendier på lth.se


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.