lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 42 - 2016


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Rekord på professorsinstallationen

I fredags installerades 38 professorer vid Lunds universitet, varav 13 är LTH-professorer.

Installationshögtiden hölls i universitetsaulan i fredags, och installationsföreläsningen gavs av nyblivne professorn i nationalekonomi, Tommy Andersson.

Följande LTH-professorer installerades:

 • Per-Erik Austrell, byggnadsmekanik
 • Sara Ek, immunteknologi
 • Magnus Genrup, kraftverksteknik
 • Yvonne Granfeldt, livsmedelsteknologi inriktning nutrition
 • Eskil Hansen, tillämpad matematik inriktning numerisk analys
 • Buon Kinog Lau, elektrovetenskap inriktning tillämpad vågutbredning
 • Malin Lindstedt, immunteknologi
 • Erik Lindström, matematisk statistik inriktning finansiell statistik
 • Kent Persson, byggnadsmekanik
 • Marilyn Rayner, livsmedelsteknik
 • Miklas Scholz, teknisk vattenresurslära
 • Mathias Wallin, hållfasthetslära
 • Lei Ye, tillämpad biokemi inriktning molekylär avtrycksteknik

Läs mer om professorerna


Har du lagt in dig i LUCRIS?

LUCRIS, Lunds universitets gemensamma forskningsdatabas, är den kanal vi gemensamt visar upp vår forskning för omvärlden. Dina kontaktuppgifter och publikationer uppdateras automatiskt, och besökare hittar din profil eller forskargrupp via ämnesingångar och keyword-sökningar - utan att behöva veta vilken del av organisationen du tillhör.

Samtliga forskningsaktiva medarbetare vid LTH ska lägga in uppgifter enligt ”miniminivån.”

Läs mer i LTHs riktlinjer för LUCRIS

LUCRIS forskningsportal


Pedagogisk inspirationskonferens

Lärare och administrativ personal inom tekniska utbildningar på högskole- och universitetsnivå bjuds härmed in till den 9:e Pedagogiska Inspirationskonferensen, den 15 december 2016 vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Huvudsyftet är att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter. Organisatör är Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

När: 2016-12-15
Var: E-huset, Ole Römers väg 3, Lund
Sista anmälningsdag: 2016-11-30
Konferensavgift: 600 kronor/deltagare.

Information och anmälan


Seminar: Everything PhD students need to know

PhD students!

Welcome to an afternoon filled with information you didn’t know that you had to know as a PhD student. OA publishing, Open data, Altmetrics, reference managing tools, academic writing, what to think about the last minute before publishing your thesis, bibliometry lite, etc.

When: 2016-11-24 between 13.00-16.00
Where: LTH Study Centre, John Ericssons väg 4, (Pepparholm and Brunnen)
Deadline for registration: 2016-11-21

Information and registration


LUCC-seminarium

Title: Signaling via receptors for PDGF and TGFβ – possible targets in tumor therapy
Speaker: Carl-Henrik Heldin, Ludwig Institute for Cancer Research, Uppsala University, Sweden

When: 2016-10-27 at 16.00
Where: Restaurant Inspira, Lower dining area, Scheelevägen 2, Lund

Contact: Lars.Ronnstrand@med.lu.se


Personalnytt

Välkommen till Max Åhman, som började som universitetslektor i miljö och energisystem på Institutionen för teknik och samhälle den 1 oktober 2016.


Kontakta AktuelLTH

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan. Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvarige.