lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 38 - 2016


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Rektorsbloggen: Jämställdhet – inte bara för syns skull

"LTH är en av de fakulteter vid Lunds universitet som betecknas som enkönad. Vad som då främst diskuteras är antalet kvinnliga professorer, en siffra som på LTH ligger runt 15 procent och som dock varierar mycket inom fakulteten. Detta är naturligtvis ingen siffra vi är nöjda med, tvärtom ska vi göra vårt bästa för att höja den. Vi måste bli mer aktiva och reflekterande när vi lyser ut tjänster och förbättra vårt rekryteringsarbete. Men det finns ingen snabb lösning, utan vi måste börja tidigare, med biträdande universitetslektorer och doktorander. "

Läs hela blogginlägget


Fyllnadsval till LTH:s styrelse

Ett fyllnadsval arrangeras för att ersätta en företrädare för övriga anställda i fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, för perioden 2016-10-24 - 2017-12-31. 

Valberedningen önskar nu få in nomineringar av företrädare för övriga anställda. Valbara är anställda vid Lunds Tekniska Högskola som inte tillhör kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Det är viktigt att den nominerade är vidtalad och är tillgänglig för uppdraget. 

Nomineringar skickas till valberedningen@lth.se senast 30 september 2016.


Påminnelse: Föreslå hedersdoktorer för 2017

Härmed inbjuds alla anställda vid LTH att föreslå hedersdoktorer för 2017

Nominera kandidaten med en kortfattad motivering (max en halv A4-sida) via e-post till dl_hedersdoktor@kansli.lth.se senast måndagen den 26 september. Vem som kan nomineras och hur processen fungerar kan du läsa om i policyn för utseende av hedersdoktorer vid LTH.

Nominerade personer behandlas konfidentiellt inom den beredande arbetsgruppen. Den som nominerar en kandidat ombeds att inte offentliggöra nomineringen och att inte heller informera den nominerade.


LU:s rektors ledningsråd live!

För första gången öppnar nu rektors ledningsråd upp för alla anställda och studenter i ett öppet seminarium – ”Rektors ledningsråd – live!”. Du är då varmt välkommen att lyssna, diskutera eller ställa frågor direkt till ledningsrådet. LU:s rektor Torbjörn von Schantz leder diskussionen.

På dagordningen:
Flera fakulteter – ett universitet. Är universitetet något större än summan av fakulteterna? Är gemensamma mål möjliga? Och i så fall – kan den enskilde medarbetaren vinna något på gemensamma mål?

När: Torsdagen den 27 oktober kl. 16-17
Var: Palaestra, hörsalen
Ingen föranmälan krävs, mingel en halvtimme efteråt då det serveras förfriskningar.


Månadens infrastruktur – september

Lunds universitet har enastående forskningsinfrastruktur som kan stödja forskning i medicin, biologi och bioteknik. Varje månad lyfts en särskild infrastruktur för att öka kännedomen om den bredd av infrastruktur som finns.

Septembers infrastruktur är: Cellomics Platform och Plate Runner Platform.

Dessa plattformar erbjuder kvantitativa, automatiserade bildanalyser av celler. High Content Screening (HCS)/Analysis (HCA) är en automatiserad visualisering som kan ge en mängd analyser av fluorescensmikroskopiska bilder.

Du kan:

  • Mäta och se olika informationsdetaljer i bilderna
  • Göra flera kvantitativa mätningar för varje cell
  • Möjlighet att automatiskt ta bilder och analysera ett stort antal prover

Vi kan hjälpa dig ta fram den dataanalys som du söker. Vi har lediga tider just nu!
 
Mer information


Brown bag lunch - Mitt flippade klassrum

Kristofer Modig leder höstens första CEE (Centre for Engineering Education) brown bag lunch på temat "det flippade klassrummet". Han delar med sig av sina erfarenheter av ett experiment med denna metod i en föreläsningsserie för knappt 90 studenter på K- & B-programmen.

När: 27 september 2016, 12.15–13.00
Var: Pepparholm, LTHs Studiecentrum
Anmälan: krävs inte - det är bara att komma! Ta gärna med lunch.


Nationell konferens i transportforskning

Välkommen till den femte i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning!

Konferensen är en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade och ger en överblick av svensk transportforskning. Den omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet.

När: 18-19 oktober 2016
Var: V-huset LTH, John Ericssons väg 1, Lund
Deadline för anmälan: 7 Oktober 2016

Mer information och anmälan


Traffic safety workshop

Welcome to the annual ICTCT workshop, this year focusing on the topic of "How to assess traffic safety? - Adapting methods to future"

The workshop will mainly deal with the question how to assess traffic safety. According to the philosophy of ICTCT, the safety assessment should not only rely on accident data but actively utilise other non-accident indicators that reflect accident risk. Such methods are widely used in rail and air transport, while acceptance is still low among road safety professionals.

When: 20-21 October 2016
Where: V-building LTH, John Ericssons väg 1, Lund
Deadline for registration: 6 October

More information and registration


Workshop on flexible energy

Welcome to an Energy Workshop in Lund on the theme ”Flexible energy”

With the new climate agreement in Paris the transition towards an emissions free power system is clear and globally accepted. This transition has been ongoing for a while in Sweden, but with the new target for climate neutrality by 2045 and the current negotiations within the energy commission this development will gain stronger momentum. With a future power system based on mainly renewable and variable power supply, the demands on flexibility and integration both between sectors and within the power grid increases substantially.

This workshop will discuss solutions that are currently being developed within academia and business in order to meet this increasing demand on a flexible energy market beyond 2025.

When: 20 October 2016, 09:00-16:15
Where: Palaestra, Lundagård, Lund
Deadline for registration: 14 October

More information and registration


Certec informerar 2016

Certec informerar om rehabiliteringsteknik och design 2016

När: Torsdagen den 20 oktober, kl 09.30 - 16.00

Var: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), LTH, Sölvegatan 26, Lund

Dagen vänder sig till alla som har intresse av att se hur teknik och design kan skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

Deltagande är gratis - anmälan krävs!

Mer information och anmälan


Lund University Cancer Center Seminar

Enhancing PI3K inhibitor efficacy in breast cancer

Lecturer: Carlotta Costa (PhD), Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital Cancer Center. Boston, US. 

Time: Thursday 2016-09-29, kl 16:00

Place: Medicon Village, The Lecture Hall, Scheelevägen 2, Lund 

Contact: Ana Bosch Campos, ana.bosch_campos@med.lu.se 


Påminnelse: Seminarium om forskningsfuskets ansikten

Forskningsfuskets ansikten är det första i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådet. Vi diskuterar och problematiserar forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen.

När: 2016-09-29 kl. 13:00-16:00
Var: LUX hörsal C126

Mer information och anmälan


Utlysning – Wallenberg resebidrag för 2016

Resebidrag för kontaktresor utanför Europa

Resebidragen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse syftar till att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa. Externa relationer ledigkungör härmed 15 resebidrag på högst 20 000 kr för anställda – främst yngre forskare – vid Lund universitet.

Resebidragen ska användas för kontaktresor till existerande och nya samarbetspartners utanför Europa. Syftet med resorna ska vara att diskutera, utveckla och planera för utbildnings- och forskningssamarbete av strategisk betydelse för Lunds universitets internationalisering.

Deadline för ansökningar är 29 september 2016. Resor kan göras fram till och med 31 december 2016.

Information och ansökningsblankett


Prenumerera på Forskningsnytt

I nyhetsbrevet Forskningsnytt som skickas ut från Forskningsservice får du aktuell information om Horizon 2020, ansökningar som ska hanteras av Forskningsnämnden, arrangemang och seminarier, aktuella utlysningar, samt information om universitetets interna forskningsstöd.

Senaste utgåvan av Forskningsnytt

Prenumerera på Forskningsnytt


Stipendium

Sparbankstiftelsen Skåne stipendium för särskilt framstående examensarbete inom LTH

Ni inbjuds att senast den 3/10 2016 föreslå examensarbete som färdigställts 2015 och framåt. Student som föreslagits tidigare till detta stipendium kan inte föreslås igen.

Deadline: 3 oktober 2016
Information om nomineringsprocessen


Civilingenjören Hakon Hanssons Stiftelses stora stipendium

Härmed ledigförklaras forskningsbidrag ur angiven stiftelse. Stipendiet skall tilldelas nyligen (5år) disputerade yngre forskare vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Syftet med stipendiet skall vara att stimulera forskningsprojekt med inriktning mot framtida innovationer och kontakter med internationella lärosäten och forskningscentra, och därmed bidra till framtida forskningsframgångar för LTH. Belopp ej fastställt, men enligt praxis stipendium om 50 000 kr.

Deadline: 17 oktober 2016
Information och ansökan


Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

stipendiesöktjänsten Research Professional

Research Funding News

studentsstipendier på lth.se


Priser och utmärkelser

Grattis till Kjell Lindström, professor emeritus i elektrisk mätteknik vid LTH och medicintekniska avdelningen vid Skånes Universitetssjukhus, tilldelas The Ian Donald Technical Development Award 2016 av The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG). Denna medalj utdelas till en individ som har gjort enastående insatser till den tekniska utvecklingen av ultraljud inom obstetrik och gynekologi.

Kjell får utmärkelsen den 25 september, i samband med 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology i Rom.


Kontakta AktuelLTH

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan. Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvarige.