lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 34 - 2016


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Rektorsbloggen: Tack för att ni valt Lund och LTH!

"Idag hade vi introduktion för närmare 600 internationella master- och utbytesstudenter från omkring 50 länder. Kändes oerhört positivt och aulan var full av förväntningar och förhoppningar. Fantastiskt roligt med energin från alla dessa studenter som valt Lund som sin plats i världen för den kommande tiden!"

Läs hela blogginlägget


LUCRIS-portalen är nu publik

Nu är Lunds universitets nya forskningsdatabas, LUCRIS, publik. Se till att dina uppgifter i systemet är uppdaterade och kompletta.

Om LUCRIS

Till portalen

Pssst!
Vill du även synas i MAX4ESSFUN-databasen, som fångar upp forskare i Öresund, Kattegatt och Skagerack regionenerna med relevans för MAX IV och ESS? Se då till att använda ett eller flera av deras utvalda keywords i din LUCRIS-profil.


LU-kortet ersätter lånekort

Under hösten byts alla lånekorten ut. För dig som är anställd eller studerar vid Lunds universitet kommer LU-kortet att fungera som lånekort på LU:s bibliotek. Alla andra får nya lånekort.


Kurs i Open Networked Learning

This course addresses teachers, course designers, educational developers and learning technologists in higher education. It presents opportunities to explore a multitude of aspects of Open Networked Learning with colleagues from around the world in a multidisciplinary and cross-cultural context.

The course is given in two different formats; as an open course freely available on the internet and as an institutional course starting 20 September and ending 16 December 2016.

Register now to secure your place


Seminarie: Forskningsfuskets ansikten

Forskningsfuskets ansikten är det första i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Vetenskapsrådet. Vi diskuterar och problematiserar forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen.

När: 2016-09-29 kl. 13:00-16:00
Var: LUX hörsal C126

Mer information och anmälan


Seminarie för doktorandhandledare

”Giving feedback on research writing: Supervisor and student perspectives”

Lecturer: Dr Susan Carter (The University of Auckland, New Zealand) 
Time: Monday 26 September 13.15-16.00 including coffee
Place:
Lund University, AHU, Sölvegatan 16, the MNO-building, Room M313
Register by: 21 September 

Information och registrering 


Workshop för doktorander

”What supervisors and examiners are asking for: A focus on doctoral writing”

Lecturer: Dr Susan Carter (The University of Auckland, New Zealand) 
Time: Thursday 29 September 13.15-16.00 including coffee
Place:
Lund University, AHU, Sölvegatan 16, the MNO-building, Room M313
Register by: 26 September

Information och registrering


Universitas 21 Three Minutes Thesis

Tävling för doktorander!

En av de aktiviteter som anordnas i LU:s prioriterade universitetsnätverk Universitas 21 (U21) är en tävling kallad Three Minutes Thesis (3MT). Här gäller det att inför publik och jury på ett intresseväckande sätt presentera sin forskning på 3 minuter eller kortare, med hjälp av enbart en bild. Tävlingen är öppen för alla discipliner. Den lokala vinnaren är sedan LU:s representant i den globala U21-tävlingen senare under hösten.

När: 17 september (Kulturnatten)
Tid: kl 14-16
Var: Palaestra nedre hörsal, Lund

Anmäl dig senast 29 augusti genom att mejla ulrika.qvist_mathiesen@er.lu.se


Årsmöte MAX4ESSFUN 2016

Welcome to the first Annual Meeting of MAX4ESSFUN, to be held at Elite Hotel Ideon, Lund  6-7 October 2016 (lunch-to-lunch). Directly after the meeting there will be an option to participate in a study tour at the premises of ESS and MAX IV.

Information and registration


4th Cancer Crosslinks conference

“Personalized Medicine and Immuno-Oncology”

Keynote speakers:

  • Prof. Gordon J. Freeman, Dana-Farber Cancer Institute & Harvard Medical School
  • Dr. Robert Miller, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

When: 19 October 2016
Where: Medicon Village Lund

Information and registration


Stöd till geovetenskaplig forskning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området.

SGU har identifierat fyra angelägna prioriterade forskningsområden för perioden 2015–2020 och välkomnar ansökningar inom dessa fyra fält:

  • Grundläggande kunskapsuppbyggnad om Sveriges geologiska förhållanden
  • Malmbildning och innovativ metodutveckling för lokalisering av djupa mineraliseringar
  • Hållbar bergmaterialförsörjning
  • Spridning och spridningsrisker av föroreningar till grundvatten, vatten och mark  amt sediment i sjöar och hav

Mer information och ansökningsblanketter


Sångmaskinen söker nya medlemmar


Har du lust att sjunga och/eller spela ett instrument tillsammans med oss i Sångmaskinen? Då är du hjärtligt välkommen! Inga förkunskaper behövs, bara en lust att musicera. Repetitioner varje måndag kl. 12.10 – 13.00 i M-huset (oftast i sal M:E).


Personalnytt

Mattias Richter befordrades den 16e juni till professor i förbränningsfysik med inriktning tillämpad optisk diagnostik igår.
Grattis Mattias! 

Jenny Larfeldt anställs som adjungerad professor i förbrännings fysik fr.o.m 1 september. Jenny har sin huvudsakliga anställning på Siemens som Senior Combustion Expert. Hon har varit med och startat nätverket Female network in combustion och är en aktiv deltagare i det internationella nätverket Women in Combustion.
Välkommen Jenny!   


Kontakta AktuelLTH

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan. Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvarige.