lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 2 - 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Lunds universitets 350-års jubileum!

Nu är jubileet officiellt invigt! Det tryckta programmet kan beställas via Informationsdisken på Studiecentrum, info@lth.se.
Du kan också ladda ner programmet i pdf eller titta i kalendariet, som uppdateras kontinuerligt.

Alla info om jubileet hittar du på www.lu.se/350


Välkomna till Ulf Ellerviks jubileumsföreläsning ”Konsten att njuta!”

Ulf Ellervik håller den första av universitetets jubileumsföreläsningar. Den 18 Januari förklarar professorn hur molekyler, lukter och känslor hänger ihop.

Läs mer om "Konsten att njuta" 

När: 18 januari, 19.00-20.00
Var: Palaestra, Paradisgatan 2, Lund


Nytt nummer av LTH-nytt

Du har väl inte missat det nya numret av LTH-nytt!


Spårväg - Projektinformation november

Markarbetena är nu i full gång. Här får du reda på senaste informationen angående spårvägen och arbetet kring Kårhuset: 

Karta och tidplan för arbetet

Du kan även följa projektet på www.sparvaglund.se eller på www.akademiskahus.se


Utlysning av medel för tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitet har länge arbetet i tvärvetenskaplig samverkan med inriktning mot framtidens utmaningar. Detta är också en viktig punkt i den nya strategiska planen. För att underlätta för nya tvärvenetenskapliga samarbeten inom och utom universitetet med inriktning mot framtida utmaningar behöver nya initiativ initieras. För att möjliggöra detta utlyser Lunds universitet här medel för tematiska samverkansinitiativ med start 2017 om maximalt 500 000 kr per år under 3 år med möjlighet till förlängning under ytterligare 2 år. 

När: sista dag för ansökan är 1 april 2017. Utbetalning av beviljade medel från höstterminen 2017. 

Vid frågor kontakta avdelningschef Lisa Thelin lisa.thelin@fsi.lu.se eller vicerektor Bo Ahrén bo.ahren@rektor.lu.se . Ansökningshandlingar skickas till samverkan@lu.se 


Extended deadline for applications to 'Imaging of 3D structures' 2017

The research school "Imaging of 3D structures" offers post doc or PhD students the opportunity to know more about different types of 3D Imaging, image analysis, and sample preparation. Participants will join a network with cutting-edge expertise in a wide range of complimentary areas relevant for imaging. In addition, students will have the chance to know more about what can be done at MAX IV and ESS.

When: deadline for application is the January 20, 2017

More information and application 

 

 


Månadens infrastruktur

Lunds universitet har enastående forskningsinfrastruktur som kan stödja forskningen. Varje månad lyfts en infrastruktur för att öka kännedomen om den infrastruktur som finns. 

Denna månads infrastruktur är LBIC SPECT/PET/CT-plattform

På LBIC preklinisk nuklearmedicin-plattform finns non-invasiva PET/SPECT/CT tekniker som gör det möjligt att följa en process över tiden. Du kan:

  • studera effekten av  en ny substans
  • se hur molekyler förflyttar sig i en levande kropp
  • se om en tumör har metastaser
  • se vilka organ som påverkas av din molekyl

Hos LBIC SPECT/PET/CT finns kompetens och expertis, kontakta oss för att använda självständigt eller för att få hjälp igenom processen.


New opportunity to fly your satellite

The ESA Education Office has opened the Call for Proposals for the new cycle of the Fly Your Satellite! programme. ESA gives new teams the opportunity to build, test, and launch their own small satellite with the support of real space professionals. By participating in the programme, students will implement standard practices for spacecraft development, follow tailored training courses, receive support from experienced ESA specialists, and will be offered access to state-of-the-art spacecraft test facilities.

When: the submission deadline for proposals is March 5, 2017 at 23:59 CEST. The Selection Workshop for the shortlisted teams is planned for May 2017.

Discover more on how to apply 

More information can be found on the ESA website 


FonSyds vinterseminarium 2017

"Doktorander om akademisk karriär: Should I stay or should I go?"

När: Torsdag 9 februari, kl 13:15-16:00 inkl. fika
Var: AHU (tidigare CED), Sölvegatan 16, Lunds universitet. MNO-huset, andra våning, rum M313 
Medverkande: Docent Åsa Lindberg-Sand (Institutionen för utbildningsvetenskap, AHU, Lunds universitet)
Deadline för anmälan: 7 februari

Seminariet hålls på svenska och anordnas av FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd) i samverkan med AHU (Avd. för högskolepedagogisk utveckling) vid Lunds universitet. Alla med intresse är välkomna!


Interaction without reaction –Innovation Summit on Formulation Technology

Materials Business Center welcomes you to the Innovation Summit on Formulation Technology. The summit focuses on the critical needs within formulation and on the cutting-edge research in the area. Presenters will include companies such as AkzoNobel, Ferring, and Perstorp, as well as researchers from Lund and Malmö universities.

The event is open to the public, but require registration.

When: January 19, 2017, 9:00-12:30, followed by complimentary lunch. Registration and coffee from 8:30 am.
Where: STUDIO, Nordenskiöldsgatan 14, 211 19 Malmö


Bidrag & stipendium

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar årligen ut stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter.

Deadline: 16 januari 2017
Mer information om utlysningen och bedömningskriterier

Nominering till NVF:s svenska avdelnings Pedagogiska pris 2017

NVF skall främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik-och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen. Du inbjuds att nominera lämplig kandidat till 2017 års pedagogiska pris. I din nominering ska du fritt beskriva den eller de nominerades arbete och insatser och motivera varför personen bör erhålla detta pris. Det är möjligt att nominera en enskild person eller en grupp.

Deadline: 16 januari 2017
Mer information

Stipendier från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Stiftelsen ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning i första hand genom personliga stipendier till unga forskarstuderande verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.

Deadline: 10 februari 2017
Mer information om utlysningen och bedömningskriterier

Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

Tjänsten för stipendiesökning Research Professional

Research Funding News

studentsstipendier på lth.se


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.