lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 18 — 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska Högskola


Navigation


Tipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är ett nyhetsbrev av och för medarbetare vid Lunds Tekniska Högskola som mailas ut till alla anställda varannan torsdag. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), webblänk till mer information och bild om det finns (inga bilagor) till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Välkommen till Live i Lundagård — Jubileets första kulturvecka 8-14 maj

Under jubileets kulturveckor står universitetets konstnärliga inriktningar samt kultur- och museiverksamheter i centrum. 

Kulturveckan startar lördagen 6 maj invigs Winstrups växter i Botaniska trädgården och Peder Winstrup – historier kring en 1600-talsmumie på Historiska museet. Du kan också besöka Konsthögskolan i Malmö, som den 11 maj inviger sin årsutställning. Utöver detta innehåller Live i Lundagård flera evenemang och konserter av olika slag, tex Pop Academy den 12 maj i Stora salen på AF med Pop/rock-studenterna från Musikhögskolan i Malmö. Den 13 maj arrangeras en upptäckardag till våra yngre jubileumsfirare - och missa inte vår auktion av jubileumsmagnolior!

Läs mer
Ladda ner programmet


Hållbarhetsvecka — Vetenskapsvecka 15-20 maj

Vi lever i en föränderlig värld och vi står inför en omställning till en framtid som ska räcka till och omfatta alla och på lika villkor – en hållbar värld! Hela samhället berörs. Lunds universitet fyller här en viktig roll genom sin forskning, utbildning och kunskapsspridning.

Under 15-20 maj sluter Lund upp kring en hållbarhetsvecka. Hållbarhetsveckan är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Lunds kommun, som även engagerar ett stort antal organisationer, företag och myndigheter - liksom lundabor och andra i regionen som arbetar för en hållbar framtid.

LTH-aktiviteter under Hållbarhetsveckan 15-20 maj

Solpanelen: Sol över Skåne

Hur kan Skåne ta ett solenergissprång och bli en ledande region för egenproducerad solel? Vad kan olika aktörer göra för att förverkliga detta? Vilka förebilder och lyckade exempel finns? Moderator: Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare.

När: 15 maj 2017, kl 11:00 till 12:00
Var: Stadshallen, Lund
Läs mer

Bioeconomy Stakeholder Conference - Challenges and Opportunities in the Transition to Bioeconomy

A sustainable circular bioeconomy can contribute to economic growth and social prosperity, while addressing the key global environmental challenges. Growing demand on biomass, however, may challenge the very basis of bioeconomy by the inherent risks of, for example, soil deterioration, loss of biodiversty and food security. At this conference, industry, academia and public organisations will discuss challenges and opportunities across whole biomass value chains.

The event is free but registration is required.

When: May 15, 2017, 09:00-16:00 
Where: Lund City Hall
Read more

SUDes.seed_1

SUDes Urban Lab på Arkitektskolan vid LTH vill premiera studenters gestaltade idéer och diskussioner som bidrar till en bättre och mer hållbar stad.

När: 17 maj 2017, kl 12:15 till 12:45
Var: A-husets utställningshall
Läs mer

Den klimatsäkra staden

Också här i norr förändras klimatet. Regnen ska falla, vindarna vina. Hur bygger och planerar vi den klimatsäkra staden? Vilka möjligheter ger dagens teknik för att minska de påfrestningar som följer av klimatförändringar?

När: 17 maj 2017, hela dagen
Var: Skissernas museum, Lund
Läs mer

Stadsvandring på LTH:s campus

LTH:s rektor Viktor Öwall berättar om den magnifika offentliga konsten på campus, och om visionen för LTH:s campus som en levande och hållbar stadsdel i Lund.
Läs mer

Hela veckans program

Jubileumsåret bjuder på fler evenemang än de aktiviteter som sker under denna temavecka!


Sceniskt framförande i föreläsningar

Teaterhögskolan i Malmö i samarbete med Genombrottet, LTH:s pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet, erbjuder en kurs i sceniskt framförande för lärare på LTH. I form av övningar, improvisationer och ämnesteknik inom områden som röst, kropp och scenisk gestaltning kommer din föreläsningsteknik att prövas, medvetandegöras och berikas. 

Kursstart: 11 september 2017
Sista anmälningsdag: 31 maj 2017

Läs mer och anmäla


Bidrag och stipendium

Resebidrag för 2017:2 från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Resebidragen ska användas för kontaktresor till existerande och nya samarbetspartners utanför Europa. Syftet med resorna ska vara att diskutera, utveckla och planera för utbildnings- och forskningssamarbete av strategisk betydelse för Lunds universitets internationalisering.
Deadline: 29 maj 2017
Läs mer

Call for nominations for the 2018 Novozymes Prize
The Prize will be awarded by a committee established by the Novo Nordisk Foundation. The purpose of the Novozymes Prize is to raise awareness of basic and applied biotechnology research. 
Deadline: June 1, 2017
Read more

Utlysning av tema för unga doktorer 2018
Pufendorfinstitutet har nu 2017, med stöd från LMK-stiftelsen, möjligheten att utlysa tema för unga doktorer. Förslaget ska presentera forskningsproblem, presentera forskargruppen (5-7) och föreslå en plan för hur man avser strukturera arbetet.
Deadline: 1 juli 2017
Läs mer

Knut och Alice Wallenberg 
Anslag till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential. 
Deadline: 1 februari 2018
Läs mer


Se även:


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.