lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 18 - 2016


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Kom och lyssna på LTH:s hedersdoktorer 2016

Missa inte chansen att lyssna på när LTH:s hedersdoktorer för 2016 - Takehiko Kitamori, Keith Trigwell och Heike Riel - berättar om sin forskning torsdagen den 26e maj.

Takehiko Kitamori, University of Tokyo
“Innovating Microfluidics and Pioneering Nanofluidics”
När: 26 maj, 09:00-09:45
Var: Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund

Keith Trigwell, University of Sydney 
"Academic teachers’ thoughts about teaching and how they affect student learning"
När: 26 maj, 10:15-11:30
Var: Sal 1406, E-huset, John Ericssons väg 4, Lund

Heike Riel, IBM Research - Zürich
När: 26 maj, 13:15-14:00 följt av kaffe och mingel
Var: Rydbergsalen, Fysikum, Professorsgatan 1, Lund

Kortfattat om hedersdoktorerna

Professor Takehiko Kitamori vid University of Tokyo är en ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik och har drivit gemensamma forskningsprojekt med postdoc- och doktorandutbyten och skapat samarbetsavtalet med studentutbyte mellan University of Tokyo och LTH. Professor Keith Trigwell är verksam vid University of Sydney och ägnar sig åt högskolepedagogisk forskning och har haft stor inverkan på LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete. Doktor Heike Riel leder en mycket framgångsrik forskningsmiljö̈ vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz och  har under lång tid gett värdefulla bidrag till LTH:s forskning i Lund.


Hållbarhetsveckan – var med och skapa den!

Under LU350-året – det vill säga 2017 – planeras en Hållbarhetsvecka som riktar sig till allmänheten och som i första hand uppmärksammar områden som livsmedel, konsumtion, energi och transporter. Vill du och dina kollegor vara med och sprida kunskap?

Hållbarhetsveckan är tänkt att äga rum 15–21 maj nästa år, och frågan till forskare och institutioner vid LTH och övriga universitetet är nu om de vill delta med någon eller några aktiviteter.

Senast den 13 maj behöver Tiina Meri, vik pressansvarig vid LTH, några korta rader om vilka aktiviteter som ska skrivas in programmet: tiina.meri@kansli.lth.se

Mer om hållbarhetsveckan


Vill du vara med på Kulturnatten den 17 september?

Under förra årets Kulturnatt rullade LTH ut röda mattan framför Studiecentrum, mittemellan Vattenhallen och Naturvetarstråket. 1300 personer kom! I år är vi också med. Är du LTH-anställd och vill vara med eller bara vet mer, kontakta gärna projektledare Hanna Nilvall Hanna.nilvall@kansli.lth.se, 046-222 33 08.

Kulturnatten i Lund äger rum den tredje lördagen i september varje år och har arrangerats sedan 1985. Den var då helt unik i sitt slag, sedan dess har många andra kommuner följt efter, även utanför Sveriges gränser.


Välkomna till Öppet Hus i Sociala och Digitala Medier

Onsdagen den 8:e juni organiseras ett Öppet Hus i sociala och digitala medier. Dagen är för de som vill ha lite mer ”hands-on” undervisning i verktygen Twitter, Facebook, LinkedIn och ResearchGate.

Kommunikatörer kommer att vara på plats för att svara på frågor och visa verktygen utifrån olika temaområden. Både forskare, projektledare och kommunikatörer är hemskt välkomna. Där kommer att finnas grupper både för nybörjare och  för dem som arbetar med sociala medier i sin yrkesroll. Dessutom så kommer representanter från LUB att vara på plats för att prata om vad man får, och inte får, göra på Research Gate och liknande plattformar. Inga förkunskaper behövs, utan bara sin egen dator och frågor!

Datum: 8 juni
Tid: 08:30-16:00
Var: Palaestra, rum 105

Se programmet

Registrera dig genom att mejla cecilia.schubert@kommunikation.lu.se


Föredrag på ESS

När: 23 juni
Var: Linneasalen på ESS

13:30-14:30
Small-Angle Neutron Scattering on Polymer Gels: Phase Behavior, Inhomogeneities and Deformation Mechanisms
Prof. Mitsuhiro Shibayama Head of Neutron Science Laboratory, Institute for Solid State Physics, The university of Tokyo

14:40- 15:40
Prof. A. Einstein meets Spintronics
Prof. Sadamichi Maekawa
Director of Advanced Science Research Centre, Japan Atomic Energy Agency, Tokai, Japan.

Den som vill delta anmäler detta till Helen Fröderberg på Helen.Froderberg@esss.se
 


Kontakta AktuelLTH

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan. Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvarige.