lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 16 — 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska Högskola


Navigation


Tipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


EMS Summer School

The Membrane Group at the Department of Chemical Engineering at Lund University is very happy to organise the 34th European Membrane Society (EMS) Summer School with the topic “Membranes in Biorefineries”.

Biorefineries are the backbone of “white biotechnology”, the 3rd wave of biotechnology, which aims to replace classic C2/C3 chemistry by biotechnological processes. The aim of this Summer School is to bring together leading European scientists and industrialists in the areas of membrane technology and biorefineries with students and young researchers to discuss and explore main aspects of membrane processes and how they can be used in biorefineries.

The Summer School will bring together 25 lecturers from 9 different European countries with approx. 60 international participants.  

We hope with this EMS Summer School we hope to support the transition of our society from a society largely dependent on fossil-based materials to a climate-smart society based on biomass.

Read more on the Summer School webpage


PLUME — Lund University Mentorship Program for Engineering PhD Students

PhD students in the engineering subjects are welcome to apply to the mentorship program PLUME 2017/2018, and be a part of a unique assembly of professionals to fine tune their career as a future PhD. Participants will be paired with mentors from the industry based on personal preference and availability. As a participant in PLUME you will meet with other mentor/mentee-pairs and discuss topics related to your career as a PhD, as well as having private meetings with your mentor.

15 positions available. Applications will be treated on a first come first serve-basis.

Deadline to apply: May 12, 2017

Check our facebook event for more detailed information


Arkitektskolans vårutställning 2017

Arkitektskolans årliga vårutställning har vernissage tisdagen den 23 maj kl 18 i utställningshallen i A-huset. Utställningen pågår till onsdagen den 31 maj (öppet vardagar). Temat för i år är ”Den kreativa processen”.

Samtliga Arkitektskolans drygt 360 studenter i åk 1 – 5 ställer ut aktuella projekt och även examensarbeten ingår.

Den traditionella examensutställningen med deltagare från regionens arkitekt- och designskolor äger rum på, och i samarbete med, Form Design Center i Malmö onsdagen den 24 maj – söndagen den 11 juni. Här visas ett urval av examensarbeten från bland andra Arkitektskolan i Lund och Industridesignskolan i Lund.

Läs mer


Centre for Engineering Education lunch seminar

We invite you to join us at our next lunch seminar! Every term the Centre for Engineering Education (CEE) hosts brown bag seminars for both students and staff at LTH. 

On April 28 Satu Maaninen, Ellen Turner, and Cecilia Wadsö Lecaros from the Centre for Languages and Literature (SOL) will discuss their massive open online course (MOOC), “Writing in English at University”. 

The course is available free of charge on the Coursera platform and provides helpful writing support for students, particularly those working on their thesis projects. The course is also useful for researchers and others who are writing in non-native speaker environments. In their presentation, the authors will also discuss ways in which this MOOC has been integrated into on-campus teaching (blended learning). 

When: 28 April 2017, kl 12:15 – 13:00
Where: Pepparholm, LTHs Studiecentrum
Registration: Not required – just show up! And bring your lunch!


FonSyds vårseminarium 2017 — Prestige och konkurrens: Doktoranders villkor i en framstående forskningsmiljö

Seminariet hålls på svenska och anordnas av FonSyd (Forskarutbildningsnätverket Syd) i samverkan med AHU (Avd. för högskolepedagogisk utveckling) vid Lunds universitet. Alla med intresse är välkomna! 

När: Måndag 22 maj kl 13.15-16.00 inkl. fika
Var: AHU (tidigare CED), Sölvegatan 16, Lunds universitet. MNO-huset, andra våning, rum M313
Anmäla senast 17 maj
Medverkande: Docent Kristofer Hansson (Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet) 

Läs mer


Medtech Bridging Event — 2 maj 2017

Den 2 maj kommer gå i medicinteknikens tecken! Det är premiär för ett matchmaking-event arrangerat av Medicon Bridge, en ny centrumbildning mellan Lunds Universitet och Region Skåne. På förmiddagen träffar du spännande medicinteknikbolag och hör deras framgångshistorier. På eftermiddagen blir det förbokade personliga samtal mellan nystartade medtechbolag (fullbokat) och en expertpanel. 

När: 2 maj 2017
Var: Gamla Gästmatsalen, Medicon Village

Anmälan sker direkt till Sebastian.Strunk-Moller@skane.se

Läs mer


UCPH Summer School in Nano-Science (June 26 – 30, 2017)

Two new facilities for probing nanoscale structuresEuropean Spallation Source (neutron facility) and MAX-IV Laboratory (X-ray synchrotron facility), will be opened for the scientific community. 
In the UCPH Summer School for Nano-Science you will be introduced by leading scientist to a broad series of techniques that can be conducted at these new facilities and see how they are applied to study many different materials; natural and synthetic, soft and hard.  

When: June 26-30, 2017
Where: Magleås Conference Center, Høsterkøb, Denmark 
Deadline for registration: May 1, 2017 

No registration fee for PhD students or post docs from the Øresund-Kategatt-Skagerrak area but there is a ’board and lodging’ fee of 540 € for students from other areas. Places are limited and priority is given to participants enrolled at one of the partners of MAX4ESSFUN.

Read more


Lund universitets månadens infrastruktur – April

Lunds universitet har enastående forskningsinfrastruktur som kan stödja forskning i medicin, biologi och bioteknik. Varje månad lyfts en infrastruktur för att öka kännedomen om den infrastruktur som finns.

BioMAX är nu i drift som det första strålröret på MAX IV för strukturbiologi med möjligheter i världsklass för studier med röntgenkristallografi.

  • Vill du se den detaljerade 3D-strukturen av ett protein?
  • Behöver du analysera stora molekyler och deras komplex med upplösning på atomnivå?
  • Behöver du hitta bättre molekyl som binder bättre till ditt målprotein?

Tror du att kristallografi är krångligt och har låg sannolikhet att bidra till din forskning? Då är det dags att tänka om! Metoderna har förbättrats avsevärt, upplösningen är bättre och servicen runt omkring har utvidgats. Nu erbjuds mycket fler möjligheter och ofta ett bättre resultat för mindre arbete.

BioMAX ger dig nu tillgång till expertis inom området och är det perfekta verktyget för att

  • Screena hundratals prover på kort tid
  • Undersöka mycket små kristaller
  • Lösa strukturbiologiska problem

Läs mer


Lunds universitet stödjer March for Science

March for Science är ett medborgarinitiativ från USA, startat av allmänhet och forskare som vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

Lunds universitet stödjer March for Science. I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Läs mer om varför March for Science hålls i Sverige på marchforscience.se

Närmaste March for Science hålls i Köpenhamn den 22 april.

För information om tid och plats, se March for Science Copenhagens webbplats


Bidrag & stipendium

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete utdelas till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.
Deadline: 18 april 2017
Läs mer

Nominera till E-Prize 2017

Veckans Affärer, i samarbete med Eon, delar ut E-Prize – Sveriges ledande energipris i näringslivet. Har ni eller någon ni vet skapat Sveriges mest innovativa energilösningar? Då är det dags att skicka in en nominering. E-Prize 2017 delas ut i följande kategorier: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter.
Deadline: 22 maj 2017
Läs mer

Ekstas Energistipendium till Ivar Franzéns minne

Sökanden kan vara både från högskole- och Mastersutbildningarna. Kvalificerade arbeten har tidigare tilldelats summor på 30 000 kr. 2017 finns 122 000 kr i fonden.
Deadline: 16 juni 2017
Läs mer på Ekstas hemsida 

Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

Tjänsten för stipendiesökning Research Professional

Research Funding News

studentsstipendier på lth.se


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.