lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 14 — 2017


Nyhetsbrevet för oss på LTH


Navigation


Tipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


LTH i framtiden!

"I förra bloggen diskuterade jag samverkan och tidigare att LTH utbildar för framtidsyrken. Men vad är det då vi samverkar inom och vad är det vi utbildar för?
Nyligen fastställde LTH sin strategiska plan, och samtidigt har vi jobbat med en kommunikationsstrategi. Både Lunds universitets och LTH:s strategiska planer talar om de globala samhällsutmaningarna och hur dessa ska vara en ledstjärna. Gör vi detta för att det är trendigt och ligger i tiden? Kanske kan det vara så, men jag tror mer att det är för att vi ska vara relevanta."

Läs hela blogginlägget


Information meeting on project applications to the Knut and Alice Wallenberg Foundation

The meeting is organized by LTH, Faculty of Medicine, Faculty of Science, and Research Services.

When: 26 April 2017, 15.00 -17.00
Where: Pangea, Geologiska institutionen, Geocentrum II, Sölvegatan 12, Lund

Read more


The network Women IN Great Sciences – WINGS – is happy to invite you to a workshop called A toolbox for increased productivity – from efficiency to effectiveness!

The aims of the workshop are to provide new work strategies and to learn how to reduce stress levels at work. In the workshop, you will learn three productivity tools and apply them to your own work situation. The tools are easy to implement and have a large impact. In addition, you will learn about causes for stress within the academic environment and different ways to deal with it. The workshop instructors are Åsa Burman, PhD in practical philosophy from Lund University and management consultant within Finish on Time, and Henrik Levinsson, senior lecturer at the Department of Psychology, Lund University.

When: Monday, April 24, 09.00-16.00, including lunch
Where: Gamla biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund
Register by Friday, April 7.

Read more 


Anmälan till seminariet "Människan i staden - hållbar stadsutveckling"

Den smarta staden väcker löften om effektivare och mer hållbara lösningar och kommersiella förhoppningar om nya produkter, tjänster och marknader. Men smarta städer är inte nödvändigtvis städer som är levande och välkomnande att leva i, eller rättvisa för den delen. För detta krävs andra mål och prioriteringar. Det krävs sociala investeringar och ett ambitiöst miljöarbete. Det krävs mänskliga möten, ett myllrande stadsliv och utrymme för natur

Under en dag på Skissernas museum i Lund får vi lyssna på inspirerande föreläsningar och samtala kring målkonflikter i skapandet av hållbara städer. Frågor som lyfts är t.ex. hur man kombinerar förtätning av städer med kravet på ökad grönska för en bättre livsmiljö för både människor och natur? Vi ser närmare på hur våra transportsystem kan bidra till att skapa attraktiva städer? Och vad säger den senaste forskningen kring klimatanpassning av städer?

Plats: Skissernas museum i Lund, 17 maj 2017 kl 9.30–14.
Målgrupp: planerare i kommun och region, byggföretag, politiker etc.
Arrangörer: Hållbarhetsforum, LTH, iiiee, Urban Arena, CEC och K2.

Formulär för anmälan och detaljerat program


Focus on: Cancer Collaboration

For the fourth year in a row Medicon Village invites you to interact around research and innovation in the oncology area. How can new ideas be created by working cross borders? How can industry, academia and the healthcare sector work together?

Organiser: Lund University Cancer Center (LUCC), LU Innovation, Medicon Village, SmiLe incubator, BBMRI.se, Swelife och Medicon Valley Alliance

When: 16 May 2017, 12:00 - 17:00
Where: Medicon Village, Lund
http://www.mediconvillage.se/sv/evenemang/focus-cancer-collaboration

Read more and register


Tell your students: ESA Academy – ESA/ELGRA Gravity-Related Research Summer School 2017 -Call for Applications

The European Space Agency (ESA), in collaboration with the European Low Gravity Research Association (ELGRA), has recently launched the call for applications for the second ESA/ELGRA Gravity-Related Research Summer School. During these four and a half days summer school, university students will be introduced to gravity-related research by ELGRA and ESA experts from across Europe.
ESA’s Education Office is looking for 22 talented and motivated Bsc and Msc students enrolled in a Engineering or Scientific degree and never involved in any gravity-related activity to join this summer school

When: from Monday 26 to Friday 30 June 2017
Deadline for applications: 1 May 2017, 23:59 CET
Where: ESA Academy's Training and Learning Centre, ESA Redu Centre, Belgium

Read more on the ESA Education website


Bidrag & stipendium

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Belöningen utdelas till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.
Deadline: 18 april 2017
Information om belöningen och tidigare mottagare finns på http://www.ksla.se under rubriken Priser & belöningar.

Forskningsmedel från Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till forskningsprojekt om hästen och hästnäringen i Sverige och Norge. I år finns 14 miljoner svenska och 7,5 miljoner norska kronor att söka, en dryg fördubbling sedan förra året. Vi välkomnar särskilt samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Norge.
Deadline: 1 juni 2017, kl 15.00.
Läs mer


Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

Tjänsten för stipendiesökning Research Professional

Research Funding News

studentsstipendier på lth.se


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.