lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH vecka 12 - 2017


Nyhetsbrevet för oss på Lunds Tekniska HögskolaTipsa dina kollegor via AktuelLTH

AktuelLTH är det interna nyhetsbrevet vid Lunds Tekniska Högskola. Har du något som du vill tipsa dina kollegor om? Skicka då en kort text (gärna både svenska och engelska), länk till mer information och bild om det finns till AktuelLTH@kansli.lth.se.


Rektorsbloggen: Samverkan – på vems villkor?

"Samverkan är en del av LTH:s livsnerv. Vi utbildar främst för näringslivet och det omgivande samhället, även om en del stannar inom akademin. Denna kompetensförsörjning är enligt min mening vår viktigaste uppgift. Därför måste vi naturligtvis lyssna på våra avnämares behov, allt annat vore fel. Det betyder dock inte alltid att vi ska göra vad de säger. Vi ska lägga fundamentet för ett helt arbetsliv och ge grundläggande kunskaper. Naturligtvis ska vi även ge spetskunskaper och sammanfläta utbildningen med forskningen. Näringslivet har ibland mer kortsiktiga mål som vi ska balansera. Vi måste ömsesidigt förstå varandras behov och uppdrag. Därför gör vi nu ett omtag vad det gäller vår samverkan inom grundutbildningen och bjuder in till rådgivande grupper. Vi lyssnar! Men för näringsliv och andra gäller det att inte bara tänka här och nu, utan även på det framtida kompetensbehovet om ett antal år."

 

Läs hela blogginlägget


Jubileumskurs: Vattenkonst, eller konsten att rena vatten

Civilisation kräver friskt vatten. När människor bor tätt inpå varandra ökar risken för ohälsa, vilket motverkas av välordnad vattenförsörjning och sanitet. Föredraget sätter in vattenförsörjningen i sitt historiska sammanhang och redovisar resultat från några spännande forskningsprojekt i Lund som kommer att förändra synen på vad som egentligen är rent vatten. Föredraget som hålls av Professor Kenneth Persson kommer att besvara frågor såsom hur kan ett vatten med över hundratusen bakterier per milliliter kallas rent? Alla pratar om rent vatten, men hur gör man smutsigt vatten rent och när passeras gränsen mellan smutsigt och rent?

Föredraget är en del av Lunds universitets årslånga jubileumskurs och hålls av professor Kenneth Persson som arbetar med teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola. Resurslära är ett brett ämne som handlar om hur vi bör använda planetens begränsade vattenresurser på bästa sätt. Kenneth Persson har även varit med och tagit fram en vattenreningsanläggning som ger rent vatten tack vare solceller.

När: måndag 27 mars, kl 19:00-20:00
Var: Aulan i Kårhuset på LTH (400 platser)
Fakultet: Lunds tekniska högskola (LTH)
Läs mer

Föreläsningen är öppen för alla


Ny historik lyfter fram Lunds universitets samspel med omvärlden

Jubileumsboken ”Beredd till bådadera. Lunds universitet och omvärlden” har utkommit. Boken innehåller nio historiska studier om allt från forskningssamverkan och internationella kontakter till spirituella Fråga Lund-panelister och allmänhet som vill donera sina kroppar till vetenskapen. Den kommer längre fram i vår också att finnas på engelska med titeln ”Prepared for Both. Lund University and the Surrounding World”.

Den kan köpas i den ordinarie bokhandeln (i butik och på nätet) och också hos LU Shop på Winstrupsgatan 8 i Lund:
För privatpersoner
För institutioner och motsvarande

Läs mer


Den vetenskapliga kunskapens politik - Historiska och juridiska perspektiv

ASG Transformation of Scholarly Communication har bjudit hit Alex Csiszar från Harvard University and Eva Hemmungs Wirtén från Linköpings universitet. Alex Csizar håller föredrag med tonvikt på de avgörande ögonblicken under 1800-talets Europa då frågan om hur upptäckter skulle göras allmän kännedom blev föremål för stark kontrovers. Emma Hemmungs Wirtén kommer att fokusera sin presentation på några av de möjliga konsekvenser av att behandla patent som "boundary objects", så som gestaltat i tre olika 1900-tals "patentfaser" som införlivar nätverk inom juridik, vetenskap och information.

Organiserat av Advanced Study Group "The Transformation of Scholarly Communication" vid Pufendorfinstitutet 2016-2017

När: 20 april, kl 14.30 – 16.30. Följt av mingel på Pufendorfinstitutet (kl. 17.00)
Var: Bromansalen, Universitetsbiblioteket, Helgonabacken 1, Lund
För anmälan: jutta.haider@kultur.lu.se
Mer information


European Forum for Academic Peer Learning

The Academic Peer Learning Leadership Group are proud to announce the inaugural European Forum for Academic Peer Learning being hosted by Lund University, Sweden on 7th June 2017.

The European Forum for Academic Peer Learning is a personal/professional development opportunity for teachers/learning developers/academic/support staff and students to come together and share their practice, experience, challenges and innovations around peer-led activity. You can send proposals for this event.

When: June 7, 2017
Where: Lund
Contact: Leif Bryngfors at leif.bryngfors@KANSLI.LTH.SE
Read more


Bidrag & stipendium

Utlysning av forskningsmedel inom området radioaktivt avfall.

Deadline: 2017-04-18
Mer information om hur man söker stipendiet

Data Transparency Lab Grants Program Call for Proposals 2017

Nearly 300,000€ given to projects to detect algorithmic bias and discrimination, tools for exposing location and IoT-related privacy threats.
Deadline: 2018-05-10
More information

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. Belöningen utdelas till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.
Deadline: 2017-04-18
Mer information

Akademiens belöning inom pedagogik och undervisning

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning utdelas ur stiftelsen Nanna Bergmanssons, f Wirén, minnesfond. Belöningen utdelas till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.
Deadline: 2017-04-18
Mer information

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. Belöningen utdelas till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.
Deadline: 2017-04-18
Mer information

Se även:

LU:s samlingssidor om stipendium 

Tjänsten för stipendiesökning Research Professional

Research Funding News

studentstipendier på lth.se


Kontakta AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

AktuelLTH ges normalt sett ut varannan torsdag av LTH:s avdelning för kommunikation och samverkan.

AktuelLTH skickas automatiskt till alla medarbetare som har en lth.se e-postadress och det går inte att säga upp prenumerationen. Får du detta nyhetsbrev trots att du inte borde få det? Kontakta då din lokala LUCAT-ansvariga.