lu.se

AktuelLTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

AktuelLTH — Val-Extra


Val av LTHs dekan och prodekan — möt kandidaterna 8 september!

Fredagen den 8 september klockan 11:30 i Lilla hörsalen IKDC kommer valberedningens förslag till dekan Viktor Öwall och prodekan Annika Mårtensson att presentera sig och då har alla LTHs anställda möjlighet att ställa frågor till dem.

Läs även valberedningens förslag till LTHs styrelse för perioden 2018-2020.

Val till fakultetsstyrelse samt rektor och prorektor kommer att hållas i månadsskiftet september-oktober. Mer information kommer i ett separat utskick.

Valberedningen LTH

Election of the dean and pro-dean of LTH — Meet the candidates on 8 September!

On Friday the 8th of September, at 11:30 in Lilla auditorium, IKDC, the nominating committee will present its proposal to nominate Viktor Öwall for the position of dean and Annika Mårtensson for the position of pro-dean. LTH's employees will have the opportunity to ask questions to the nominees.

Read the nominating committee's proposal to the Faculty Management for 2018-2020 (in Swedish)

The election of the faculty board, the dean, and the pro-dean will be held at the end of September/beginning of October. More information will be provided in due course.

The Nominating Committee LTH


Kontakta AktuelLTH / Contact AktuelLTH

Kontakta oss gärna via e-post till AktuelLTH@kansli.lth.se

Contact AktuelLTH by sending email to AktuelLTH@kansli.lth.se