lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Denna sida på svenska This page in English

Så här kan vi samarbeta

Efter att vi har fått kontakt och ser att det finns en idé och/eller ett intresse för att starta ett samarbete börjar vi med att undersöka mer i detalj vad vi kan göra tillsammans och hur vi gör det bäst. I vissa fall kan det vara intressant att söka och inkludera andra samarbetspartners, exempelvis en potentiell kund, leverantör eller någon annan part från aktuell värdekedja. Beroende på projektets natur och område kan det också behöva stärkas med extern finansiering.

En ordentlig dialog och analys mellan alla parter är mycket viktig för att samarbetet ska leda till bästa möjliga resultat och vi kommer även under hela projektets gång vara mycket noggranna med att följa upp så att arbetet verkligen går framåt i rätt takt och leder till relevanta resultat. Baserat på tidigare erfarenheter vet vi att de projekt som lyckas bäst, är de som redan tidigt i processen inte bara belyser tekniska villkor, utan också ser till andra frågor som kan vara avgörande för att en ny process eller produkt kan omsättas i praktiken. Dessa frågor kan också ha stora konsekvenser för vilka tekniska vägar man väljer att gå redan i ett tidigt skede.

Oavsett om ett projekt är litet eller stort, har potential att bli kommersiellt intressant omgående eller på längre sikt, så kommer vi att upprätta ett samarbetsavtal som ger trygghet och tillit för alla parter. Allt för att skapa ett så dynamiskt och bra samarbetsklimat som möjligt.

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: