lu.se

LUBIRC

Lund University Biobased Industry Center

Samarbeten för nya biobaserade produkter och processer

Kontakta oss för samarbeten

Hos LUBIRC finner du Lunds Universitets samlade kunskap kring biobaserade produkter och processer. Vi arbetar med att ta fram helt nya produkter och processer samt ersätta befintliga produkter och processer med biobaserad råvara och biotekniska produktionsmetoder. Vi studerar och arbetar även med de aspekter som påverkar implementering av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vårt mål är att LUBIRCs aktiviteter och projekt leder till att våra samarbetspartners kan omsätta resultaten på ett kommersiellt och miljömässigt hållbart sätt. 

Vidare stödjs LUBIRC av Lunds Universitet som ett tematiskt samverkansinitiativ med syftet att även stärka samverkan inom universitet samt att etablera Lunds Universitet som Nordens ledande forskningsaktör, självklara samarbetspartner och remissinstans för de som vill utveckla och verka för en cirkulär och biobaserad ekonomi.  

LUBIRC BREAKFAST SEMINAR!

 

Welcome back to LUBIRC breakfast seminar with Susanne Arvidsson from School of Economics and Management, 2 February 2018!

 

The open monthly LUBIRC breakfast seminar continues with the first lecture in spring 2018 by Susanne Arvidsson from School of Economics and Management, LUSEM.

Susanne is going to present how companies today report their achievements on sustainability arena in financial reports. She will highlight the challenges with communicating sustainability performance not only to external stakeholders but also stakeholders within the company. Can sustainability be integrated in the business model? How can sustainablility governance and sustainability risk management assist in this process. 

As usual we will let the audience have the opportunity to discuss and ask questions during the seminar. 

Since LUBIRC is offering coffee and sandwich we would like you to register on following link: registration 

(Föredragen hålls på engelska)

 

Place: Marie Curie, KC (Kemicentrum/Chemical Center, LU)
Time: 8.30-9.30 hours
Date: February 2, 2018

Most welcome!

Om du vill veta mer om

de begrepp som används när man talar om bioraffinaderier, industriell bioteknik, biobränsle och bioekonomi är du välkommen att läsa mer på Bioraffinaderiportalens hemsida.


Up-coming LUIBRC breakfast seminars

Specialist physician Jonatan Axelsson,
Division of Occupational and Environmental Medicine 

Title: About Plastic and Health
Date: Mars 2, 2018


Programme Director Anna Wiberg, BioInnovation 

Title: About BioInnovation, Title to be announced
Date: April 6, 2018