lu.se

LUND UNIVERSITY

The Digital Society Symposium during Lund University 350th Anniversary

Denna sida på svenska This page in English

The Digital Society Symposium – Online

Som ett led i Lunds universitets 350-årsjubileeum genomför vi fem tematiska vetenskapsveckor. Sista veckan i april är temat 'det digitala samhället'. Veckan inleds med ett två-dagars symposium i Lunds stadshall. Symposiet fokuserar på samspelet mellan digital teknik, lagar, regler, normer och kultur, men även på marknadsaspekter och affärsmodeller. Med andra ord har programmet inslag som passar väl in under flera olika skolämnen. Talarna utgörs av fyra särskilt inbjudna, internationellt välkända forskare och 16 forskare från Lunds universitet.

Delta själv på plats i Lunds stadshall …

Symposiet är kostnadsfritt för deltagare och hålls på populärvetenskaplig engelska. Målgrupper är våra egna forskare och studenter men också praktiker, beslutsfattare och andra intresserade. Har du möjlighet att delta på plats är du välkommen. Anmäl dig då i formuläret som du når via programmet på: http://www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/. Du kan välja att delta i en eller flera av de fyra sessionerna.