lu.se

LUND UNIVERSITY

The Digital Society Symposium during Lund University 350th Anniversary

Denna sida på svenska This page in English

The Digital Society Symposium – Online för skolor och universitet

Som ett led i Lunds universitets 350-årsjubileeum genomför vi fem tematiska vetenskapsveckor. Sista veckan i april är temat 'det digitala samhället'. Veckan inleds med ett två-dagars symposium i Lunds stadshall. Symposiet fokuserar på samspelet mellan digital teknik, lagar, regler, normer och kultur, men även på marknadsaspekter och affärsmodeller. Med andra ord har programmet inslag som passar väl in under flera olika skolämnen. Talarna utgörs av fyra särskilt inbjudna, internationellt välkända forskare och 16 forskare från Lunds universitet.


Tid:
24–25 april kl 09.00–12.30 och 14.00–17.15

Plats: Lunds Stadshall och Lunds universitets youtube-kanal

Program och anmälan för enskilda: www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/

Anmälan för grupper som vill medverka online: www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/online-se/reglink

Delta själv på plats i Lunds stadshall …

Symposiet är kostnadsfritt för deltagare och hålls på populärvetenskaplig engelska. Målgrupper är våra egna forskare och studenter men också praktiker, beslutsfattare och andra intresserade. Har du möjlighet att delta på plats är du välkommen. Anmäl dig då i formuläret som du når via programmet på: http://www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/. Du kan välja att delta i en eller flera av de fyra sessionerna.

… eller delta online med eller utan din skolklass – helst med föranmälan

Eftersom den pågående digitaliseringen berör så många aspekter i tillvaron öppnar vi även för online-deltagande. Särskilt vill vi bjuda in skolklasser att delta genom att titta, diskutera och ställa frågor till talarna. Det finns tre möjligheter till hur detta kan gå till:

  1. Gå in på Lunds universitets youtube-kanal och titta när det passar er.
  2. Logga in på youtube och delta i chatten som modereras av oss på Lunds universitetet. Där kan man även ställa frågor som vi försöker förmedla under frågestunderna eller paneldiskussionerna.
  3. SMSa frågor på svenska eller engelska till ett telefonnummer som lämnas ut till de klasser som anmäler sig i förhand.

Föranmälan för skolklasser som deltar online

Youtube-kanalen är öppen för alla. För att vi ska kunna förbereda oss är vi tacksamma om de klasser eller grupper som vill vara med anmäler detta via ett webbformulär på: www.lth.se/lu350/digital-society-symposium/online/reglink

I formuläret anger ni: 

  • Skola
  • Årskurs/klass
  • Eventuellt program eller kurs
  • Eventuell Youtube-konto som ni tänker att använda under symposiet
  • Ungefärligt antal deltagare hos er
  • Kontaktinformation till lärare eller samordnare så att vi kan nå er med information om t ex ändringar i Symposiets schema.

När symposiet närmar sig återkommer vi med eventuella uppdateringar och det telefonnummer som ni kan texta frågor till.

Kontakt

Frågor och förslag kring arrangemanget är välkomna till: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se eller 046-222 34 83.