lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Trevligt om otrevligheter

2015-11-26

Biomarkörer hittar cancern i tid. Det är rubriken på den populärvetenskapliga artikel som utnämndes till höstens bästa text i kursen Communicating Science på LTH.

Att kommunicera vetenskap är inte alltid så lätt. Det får ett 20-tal LTH-doktorander - och lärare - varje termin erfara i en kurs som handlar om kommunikation i vetenskapliga sammanhang.

Kursen omfattar allt från presentationsteknik till retorik och avslutas med ett skriftligt uppdrag: Skriv en populärvetenskaplig artikel som intresserar en bred publik.

Höstens främsta text handlar om hur en forskargrupp i Lund arbetar med att ta fram ett enkelt test som kräver mindre än en droppe blod för att hitta cancer. Det görs genom att man studerar biomarkörer som bildar ett molekylärt fingeravtryck och jämför med blodprov från friska människor.

Texten är skriven av Mattias Brofelth vid Institutionen för Immunteknologi. Vinnarmotiveringen lyder kort och gott:

”Skribenten leder jakten på otrevligheter på ett trevligt sätt.”

I juryn för kursen sitter Stefan Theander, bitr. verksamhetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan i Helsingborg, samt Anders Frick, chefredaktör för LTH-nytt.

Läs mer:

Hela vinnartexten i PDF-format

Nytt test för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer

Kursinformation om Communicating Science

Så här skriver du en populärvetenskaplig sammanfattning