lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pilotlinje för nanoteknikbolag

2014-05-27

Det nanoteknikinriktade LTH-avknoppningsbolaget Sol Voltaics lämnar Ideon och flyttar över gatan till Active Biotechs byggnad i Lund. Där ska en ny prototypanläggning byggas, och målet är att den ska stå klar innan årets utgång.

Förra året tog bolaget in drygt 100 miljoner kronor från Energimyndigheten och privata investerare, och målet är att utveckla kostnadseffektiva solceller. Med bolagets teknik, kallad aerotaxy, kan solceller bli upp till 25 procent effektivare. I pilotlinjen som ska byggas ska nanotrådar för solceller kunna tillverkas med en årlig kapacitet på omkring 5 MW.