lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH rekordborrar

2014-05-27

Teknisk Geologi vid LTH har mobiliserat närmare 70 ton borrutrustning till trakten av Åre. Det är den så kallade Riksriggen, som förvaltas för Vetenskapsrådets räkning, som skall utföra det första riktigt stora vetenskapliga borrprojektet. Ett samarbetsprojekt med främst Uppsala Universitet men med deltagare från åtskilliga andra universitet och organisationer runt om i världen. Riksriggen, har Teknisk Geologi fått i uppdrag av VR att upphandla och implementera för hela det svenska geovetenskapliga samfundet. Det är även ett så kallat ”Nationellt uppdrag” för Vetenskapsrådet.

Kunskap om hur bergkedjor bildas är ett fokusområde vid denna borrning. Frågan om det finns organiskt liv på stora djup, hur grundvattnet uppträder därnere, hur gammalt vattnet är och hur varmt det är – det är andra saker som snart förhoppningsvis kommer att ges svar på. Utveckling av borrteknik är ett annat tema.

Efter flera år av upphandling, tester och förberedelser är det så dags att dra till fjälls, nära Åre där planen är att borra ett kärnborrhål till förhoppningsvis 2,5 km eller så djupt det går. Detta är sannolikt en av LTH:s mest omfattande fältoperationer någonsin. En borrplats, nära Högfjället kommer att hysa ett 10-tal personer dagligen från slutet av april till, som längst, september.