lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Återstart för livsmedelsteknisk utbildning

2015-04-02

Återstart för utbildningen i livsmedelsteknik

Charlott Håkansson, programledare för Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

I höst startar åter LTH:s unika tvååriga program Livsmedelsteknisk högskoleutbildning. Många företag och organisationer inom livsmedelsbranschen har efterfrågat en nystart av utbildningen, som har haft ett par års paus.

– Det känns verkligen kul att dra igång utbildningen igen. Många arbetsgivare har hört av sig under pausen och undrat var de ska hitta kompentent personal att anställa. En hel del har också saknat vårt samarbete när det gäller projekt och examensarbeten. Det finns många idéer som ligger och väntar på de nya studenterna, berättar Charlott Håkansson, programledare för Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Utbildningen är unik genom att den enbart är inriktad mot personer som redan har yrkeserfarenhet från livsmedelsbranschen. Det handlar om allt från kockar och restaurangpersonal till inköpschefer och butiksanställda. Kravet på studenterna är grundläggande behörighet samt två års yrkesverksamhet från livsmedelsindustri, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.

– Utbildningen ger en fantastisk chans att utveckla sin kompetens och komma vidare i karriären och samtidigt bidra till utveckling och förbättring av framtidens mat, säger Charlott Håkansson.

Det främsta syftet med utbildningen är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. Men det är även viktigt att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll, restaurang, skola och myndigheter.

Studieorten har bytts från Helsingborg till Lund och liksom tidigare kommer många företag inom livsmedelsbranschen att vara involverade i utbildningen i form av gästföreläsare och liknande. Studierna präglas av förankringen i studenternas yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. Teori varvas med laborationer, studiebesök och projektarbeten.

LTH:s utexaminerade studenter arbetar idag bland annat som produktutvecklare, livsmedelstekniker, konsulter, kvalitetstekniker och livsmedelsinspektörer.

Läs mer på http://www.lth.se/utbildning/livsmedelsteknisk-hogskoleutbildning

Läs intervjun med Martin Gustafsson