lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Viktor Öwall tar över som ny rektor på LTH

2014-12-11

Viktor Öwall och Annika Mårtensson

När valet till rektor, prorektor och LTH:s styrelse avgjordes valdes Viktor Öwall, prof, Elektro- och informationsteknik, till rektor. Som prorektor omvaldes Annika Mårtensson, prof, Bygg- och miljöteknologi.

LTH får för de tre kommande åren även en ny styrelse, som består av:

 

 • Charlotta Falvin, Styrelseproffs, ordförande
 • Sven Landelius, Styrelseordförande ESS AB
 • Jerry Bengtsson, VD AB Tetra Pak
 • Anne Landin, prof, Inst. för Byggvetenskaper
 • Maria Johansson, prof, Inst. för Arkitektur o byggd miljö
 • Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
 • Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för Livsmedelsteknik
 • Thomas Laurell, prof, Inst. för Biomedicinsk teknik
 • Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för Maskinteknologi
 • Peter Rådström, prof, Kemiska institutionen (omval)
 • Marianne Olsson, Inst. för Immunteknologi
 • Johan Hugosson, LTHs kansli

 

Läs en längre intervju med Viktor Öwall här

Se en längre videointervju med Viktor Öwall och Annika Mårtensson


De igenväxta sjöarna på LTH:s campus ska nu rustas upp. Ansiktslyftningen innebär bland annat att sjöarna redan inom ett år kommer att nås av en eller flera stigar, få flera soldäck, ny belysning och kanske en grillplats. En...[läs mer]


Just nu pågår en ombyggnad av V-huset på LTH:s campus i Lund. En satsning på 300 miljoner kronor ska bland annat öka antalet grupprum, förbättra inomhusmiljön, fördubbla antalet studieplatser och ge utökade ytor för spontana...[läs mer]


Tidningen kom till under den korta period på 80-talet när LTH och matematisk- naturvetenskapliga fakulteten var sammanslagna och hade gemensamt kansli. Därför hette tidningen också LNTH-nytt från början. Initiativet kom från...[läs mer]


3,3 miljarder kronor kan kemiprofessorn Ulf Nilssons läkemedelskandidat mot den allvarliga och svårbehandlade sjukdomen lungfibros vara värd. TD 139 är namnet på läkemedelskandidaten som i början av november såldes på option till...[läs mer]


...forskare på LTH som nyligen sålt en läkemedelskandidat mot lungfibros med en option för 3,3 miljarder kronor. Försäljningen gjordes genom bolaget Galecto Biotech.[läs mer]


Under hösten kombineras lunch med populärvetenskapliga föredrag om mat och kemi. Sår är det i alla fall på Kemicentrum på LTH:s campus. Lunchföredrag har funnits på Kemicentrum de senaste fyra åren, men har då hållits i en...[läs mer]


...som tillsammans med bildanalysdoktoranden Yubin Kuang, programmeringsexperten Johan Gyllenspetz och databasgurun Peter Neubauer driver gatubildinsamlingstjänsten Mapillary som vi skrev om i förra numret av LTH-nytt.[läs mer]


Skolklasserna står på kö till Vattenhallen science center LTH, beläget på Lunds Tekniska Högskolas campus. Det börjar bli trångbott. Men nu finns arkitektritningar på en utbyggnad. I förslaget tredubblas ytan, från dagens 1000...[läs mer]


Visar post 25 till 32 av totalt 37.

Innehåll LTH-nytt 2014:2

REDAKTION

 • Anders Frick (redaktör)

NOTISER

Inga nyheter i den här listan.