lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Så förändrar rankinglistorna spelplanen för LTH

2014-12-11

Listor som rankar universitet och tekniska högskolor blir alltfler och allt viktigare. En av de främsta produceras av Jiao Tong-universitetet i Shanghai och omfattar 12.000 lärosäten i hela världen. Hur ställer sig universiteten själva till rankinglistorna? Vad säger Utbildningsdepartementet om saken? Vad tycker finansiärer som Vetenskapsrådet och andra? Det diskuterades på ett seminarium i Lund.

Intresset var stort när Ron Boschma, professor och föreståndare för tioårsfirande CIRCLE, inledde. Han konstaterar att Jiao Tong-rankingen visserligen är den mest kända, men att rankinglistan Time Higher Education röner stort intresse bland media.

Är det då bra med rankinglistor? Ron Boschma lyfte fram argument både för och emot. Universiteten rankas ofta i sin helhet, medan mycket av det rankingmeriterande arbetet egentligen sker ute på institutionerna. Går det att jämföra ett universitet med ett annat – eller är olikheterna för stora för att rankingen ska bli rättvisande? Många rankinglistor är forskningstunga, en del listar Nobelpristagare och vissa har väldigt mycket fokus på sådant som hände förr medan det nutida arbetet knappt värderas alls.

I Jiao Tong-universitetets ranking dominerar USA, åtta amerikanska universitet ligger på tio i topp-listan. Sverige är, bland annat tack vare ett framgångsrikt LTH, starkt inom ingenjörsvetenskap, medicin, samt fysik. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige bra till, men Nederländerna och Schweiz ligger före.

Statssekreterare Peter Honeth hävdade på seminariet att engelsktalande universitet har en viss fördel, och att vetenskapliga citeringar är ett bra sätt att mäta framgång på forskarnivå. Däremot menar han att antalet Nobelpristagare som ett lärosäte haft 40-50 år tidigare inte säger någonting om hur kvaliteten är idag. Och när det gäller utbildningskvalitet så menar han att det är minst sagt supersvårt att hitta lämpliga instrument för sådan mätning.

Charles Edquist från CIRCLE ser citeringar som framgångsfaktorer och menar att ranking i högre utsträckning borde utgå från enskilda individers insatser snarare än på institutions-, fakultets-, eller universitetsnivå. Sylvia Schwaag Seger från Vinnova, som bland annat har sommarpratat i Sveriges Radio om Kina, menar att svenska universitet borde samarbeta mer för att locka internationella studenter till Sverige. Hon poängterar också att många alumner tittar på rankinglistor för att se hur sina alma mater ligger till. Ligger de bra till så återkommer ofta alumnerna i olika former.

Anders Frick


De igenväxta sjöarna på LTH:s campus ska nu rustas upp. Ansiktslyftningen innebär bland annat att sjöarna redan inom ett år kommer att nås av en eller flera stigar, få flera soldäck, ny belysning och kanske en grillplats. En...[läs mer]


Just nu pågår en ombyggnad av V-huset på LTH:s campus i Lund. En satsning på 300 miljoner kronor ska bland annat öka antalet grupprum, förbättra inomhusmiljön, fördubbla antalet studieplatser och ge utökade ytor för spontana...[läs mer]


Tidningen kom till under den korta period på 80-talet när LTH och matematisk- naturvetenskapliga fakulteten var sammanslagna och hade gemensamt kansli. Därför hette tidningen också LNTH-nytt från början. Initiativet kom från...[läs mer]


3,3 miljarder kronor kan kemiprofessorn Ulf Nilssons läkemedelskandidat mot den allvarliga och svårbehandlade sjukdomen lungfibros vara värd. TD 139 är namnet på läkemedelskandidaten som i början av november såldes på option till...[läs mer]


...forskare på LTH som nyligen sålt en läkemedelskandidat mot lungfibros med en option för 3,3 miljarder kronor. Försäljningen gjordes genom bolaget Galecto Biotech.[läs mer]


Under hösten kombineras lunch med populärvetenskapliga föredrag om mat och kemi. Sår är det i alla fall på Kemicentrum på LTH:s campus. Lunchföredrag har funnits på Kemicentrum de senaste fyra åren, men har då hållits i en...[läs mer]


...som tillsammans med bildanalysdoktoranden Yubin Kuang, programmeringsexperten Johan Gyllenspetz och databasgurun Peter Neubauer driver gatubildinsamlingstjänsten Mapillary som vi skrev om i förra numret av LTH-nytt.[läs mer]


Skolklasserna står på kö till Vattenhallen science center LTH, beläget på Lunds Tekniska Högskolas campus. Det börjar bli trångbott. Men nu finns arkitektritningar på en utbyggnad. I förslaget tredubblas ytan, från dagens 1000...[läs mer]


Visar post 25 till 32 av totalt 37.

Innehåll LTH-nytt 2014:2

REDAKTION

  • Anders Frick (redaktör)

NOTISER

Inga nyheter i den här listan.