lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Så förändrar rankinglistorna spelplanen för LTH

2014-12-11

Listor som rankar universitet och tekniska högskolor blir alltfler och allt viktigare. En av de främsta produceras av Jiao Tong-universitetet i Shanghai och omfattar 12.000 lärosäten i hela världen. Hur ställer sig universiteten själva till rankinglistorna? Vad säger Utbildningsdepartementet om saken? Vad tycker finansiärer som Vetenskapsrådet och andra? Det diskuterades på ett seminarium i Lund.

Intresset var stort när Ron Boschma, professor och föreståndare för tioårsfirande CIRCLE, inledde. Han konstaterar att Jiao Tong-rankingen visserligen är den mest kända, men att rankinglistan Time Higher Education röner stort intresse bland media.

Är det då bra med rankinglistor? Ron Boschma lyfte fram argument både för och emot. Universiteten rankas ofta i sin helhet, medan mycket av det rankingmeriterande arbetet egentligen sker ute på institutionerna. Går det att jämföra ett universitet med ett annat – eller är olikheterna för stora för att rankingen ska bli rättvisande? Många rankinglistor är forskningstunga, en del listar Nobelpristagare och vissa har väldigt mycket fokus på sådant som hände förr medan det nutida arbetet knappt värderas alls.

I Jiao Tong-universitetets ranking dominerar USA, åtta amerikanska universitet ligger på tio i topp-listan. Sverige är, bland annat tack vare ett framgångsrikt LTH, starkt inom ingenjörsvetenskap, medicin, samt fysik. Jämfört med de andra nordiska länderna ligger Sverige bra till, men Nederländerna och Schweiz ligger före.

Statssekreterare Peter Honeth hävdade på seminariet att engelsktalande universitet har en viss fördel, och att vetenskapliga citeringar är ett bra sätt att mäta framgång på forskarnivå. Däremot menar han att antalet Nobelpristagare som ett lärosäte haft 40-50 år tidigare inte säger någonting om hur kvaliteten är idag. Och när det gäller utbildningskvalitet så menar han att det är minst sagt supersvårt att hitta lämpliga instrument för sådan mätning.

Charles Edquist från CIRCLE ser citeringar som framgångsfaktorer och menar att ranking i högre utsträckning borde utgå från enskilda individers insatser snarare än på institutions-, fakultets-, eller universitetsnivå. Sylvia Schwaag Seger från Vinnova, som bland annat har sommarpratat i Sveriges Radio om Kina, menar att svenska universitet borde samarbeta mer för att locka internationella studenter till Sverige. Hon poängterar också att många alumner tittar på rankinglistor för att se hur sina alma mater ligger till. Ligger de bra till så återkommer ofta alumnerna i olika former.

Anders Frick


…LTH:s kanslichef som nu varit 1,5 år på sin post och under denna tid hunnit med att sätta igång och genomföra många projekt – bland annat baserade på hans bakgrund som tidigare chef inom telekombranschen.[läs mer]


Solcellsdriven damm- och kökkenmöddingfångare. Exklusivt för LTH-nytts läsare![läs mer]


KRÖNIKA: För fem år sedan skrev jag ett reportage för LTH-nytt under rubriken "Gay på LTH – är det möjligt?" Vinkeln var att ta reda på hur studenter upplevde känslan av att bryta från normen i en ofta grabbig och...[läs mer]


I dagsläget finns det inte så många mötespunkter för HBTQ-publik i Lund men nystartade föreningen Stolt i Lund organiserade Lunds första Pridefestival i somras – ett arrangemang som lockade runt 500 personer i tåget. Några...[läs mer]


I våras hissades regnbågsflaggan för första gången på universitetshuset i Lund – men på kårhusets tak på LTH har den vajat många gånger både före och efter det. För fem år sedan publicerade LTH-nytt en artikel om hur det var att...[läs mer]


...LTH-alumn från civilingenjörsprogrammet för Informations- och Kommunikationsteknik (InfoCom), som förra året blev headhuntad till mjukvaruföretaget Atlassian i Sydney, Australien. Nyligen blev arbetsgivaren utnämnd som...[läs mer]


Vad kan man göra med två pikojoule? För ett forskarlag på LTH räcker det för att skicka ut en kort men koncentrerad puls av radiovågor som kan användas till allt från att styra en mobiltelefon med gester till att kontrollera...[läs mer]


Nu till årsskiftet byter både Lunds universitet och LTH såväl rektor som styrelse. Från höger och vänster lovordas företrädarna och förhoppningarna är stora på de nya personerna på posterna.   Ny ledning ger möjligheter...[läs mer]


Visar post 17 till 24 av totalt 37.

Innehåll LTH-nytt 2014:2

REDAKTION

  • Anders Frick (redaktör)

NOTISER

Inga nyheter i den här listan.