lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-nytt 2014:1 - nytt om namn

Anne Landin,

professor i byggvetenskap på LTH, står överst bland de 24 namnen på listan för spårvägsmotståndarpartiet Förnyalund, FNL. Hon är partiets vice ordförande och har inte tidigare varit partipolitiskt engagerad.
Olaf Diegel,

50, anställs som professor i produktutveckling vid institutionen för designvetenskaper vid LTH. Olaf Diegel kommer närmast från en roll som professor i produktutveckling vid Aucklands tekniska universitet på Nya Zeeland, och efterträder professor Robert Bjärnemo på Avdelningen för maskinkonstruktion på IKDC. 
Anders Jarl,

som sedan 2005 är vd för Wihlborgs Fastigheter, tar plats i börsbolaget Platzers styrelse.. Han är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola och har också erfarenhet från Skanska och Diligentia före sin tid på Wihlborgs.
Emilia Löfgren,

34, är ny teknisk chef i Ystad kommun. Den 1 april tillträdde hon tjänsten, som 50 personer sökte. Efter examen som väg- och vatteningenjör vid LTH arbetade hon åtta år i Landskrona, bland annat som trafikplanerare och enhetschef. Gata, park, avfall och vatten/avlopp i Ystad är numera Emilia Löfgrens ansvar.