lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH ger lyft för lärare

2014-05-23

När LTH-nytt hälsade på i Vattenhallen var klassrummet fullt av högskolelärare som laborerade för att lära sig mer om programmering och elektronik inom ramen för Lärarlyftet.

Ola Clarin var en av dem, han är slöjd- och tekniklärare vid Framtidskompassen i Vellinge och var djupt intresserad av övningen.

Lärarlyftet är en akademisk fortbildning som ger lärare på grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen möjlighet att få behörighet inom fler ämnen än vad de idag har. Satsningen administreras av Skolverket och på Malmö högskola och LTH fortbildas högstadielärare från hela södra Sverige som vill ha ämneskompetens i teknik.

Malmö Högskola erbjuder tre 15 hp-kurser i teknik. Vattenhallen och LTH medverkar i de två sista kurserna med moment som att intervjua en forskare, utveckla interaktiva experiment, elektronik, reglerteknik, nanoteknik och programmering. Kurserna ges på distans, med fem träffar per termin. En av de senaste träffarna skedde på Vattenhallen LTH, under ledning av bland andra föreståndaren Monica Almqvist. Hon är mycket positiv till satsningen.

– Vi vet att elevernas lärare, förutom familj och vänner, är det som är den viktigaste anledningen till att en student väljer att plugga vid ett universitet. Lärare är otroligt viktiga och vi har allt att vinna på att stötta, utbilda och uppmuntra lärare, säger hon.

På flera av LTH:s utbildningsprogram är kvinnliga studenter underrepresenterade. Det beror bland annat på att ämnen som exempelvis elektroteknik och datateknik presenteras väldigt sent ute i landets skolor - oftast inte förrän i valfria kurser på gymnasienivå. Så även om många tjejer läser NV-programmet är det få tjejer som sedan väljer att läsa en kurs i programmering. 

– Vi är övertygade om att detta beror på okunskap. De har aldrig fått prova på hur roligt det är att programmera, säger Monica Almqvist.

LTHs grupp för jämställdhets-, likabehandlings och mångfaldsarbete har under ett par år stöttat ett par professorer och lektorer för att möjliggöra deras engagemang för lärarfortbildning och att utveckla koncept i Vattenhallen för att barn och ungdomar ska få prova på att programmera och bygga elektronik för robotar. Bara under år 2013 utbildades 64 lärare i programmering och 4700 barn fick prova på programmering i Vattenhallen. Parallellt med lärarlyftet skriver Monica och hennes kollegor ett stöddokument på uppdrag av Skolverket inom ämnet styr- och reglersystem. Tio sidor med fakta, filmmanus och förslag på uppdrag som lärare kan utföra med sina klasser – det är det planerade resultatet.

– Vattenhallen får ofta frågor om detta ämne, eftersom det ingår i läroplanen för teknik för högstaditet. Lärarna känner att de inte vet vad som förväntas av dem, och vi hjälper helt enkelt till med den hemsida med stöddokument som Skolverket nu håller på att ta fram, säger hon.

Förutom Monica Almqvist ingår bland annat även LTH:s Björn Regnell, Anders J Johansson och Anders Robertsson samt Maria Sandström och Myrtel Johansson från MAH i gruppen som arbetar med detta.

ANDERS FRICK

FOTO: MATS NYGREN


Tack vare bildanalysforskning från LTH kan användare nu själva producera gatubilder i samma stil som Google Street View. Tekniken har blivit bolag med namnet Mapillary, och utvecklas av fyra Skåneentreprenörer med LTH-lektorn Jan...[läs mer]


Nu har 100 avhandlingar producerats på Institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Det firas genom att spika upp alla avhandlingar - gamla som nya - på en vägg. Alumner från LTH samlades i M-huset i april för att...[läs mer]


Bra har blivit ännu bättre när motorlabbet vid LTH nu byggts ut rejält. I början av året firades det hela med en invigning då bland andra Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer, visade kollegor, ledning och från...[läs mer]


I ett fönsterlöst rum på universitetssjukhuset i Malmö sitter LTH-lektorn Jakob Löndahl och suger i sig ett moln med nanopartiklar. Om några år hoppas han och forskarkollegan Per Wollmer att deras apparat för lungdiagnostik ska...[läs mer]


Säg 3D-skrivare och många tänker på skojiga modellfigurer i plast. Men numera går det att göra mycket mer komplicerade saker än så. Med 3D-skrivare går det att skriva ut allt från ortopediska implantat och små specialdetaljer för...[läs mer]


Kan man bli sjuk av att ta hand om sin tvätt? I kläder finns rester från tvättmedel som kommer ut i vår inomhusluft när de torktumlas. Hur vi påverkas av att andas in partiklarna undersöker just nu forskarna på Ergonomi och...[läs mer]


I slutet av februari träffade ett trettiotal LTH-forskare tidningen Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltcheffsky. Här är några av hennes tips till våra forskare om hur man bättre syns i media: Väck känslor! Framgångsrika...[läs mer]


Betala i kassan med hjälp av din hand. Det kanske verkar som science fiction, men är i högsta grad verklighet. Fredrik Leifland, student i industriell ekonomi på Lunds Tekniska Högskola har vid sidan av studierna utvecklat en...[läs mer]


Visar post 9 till 16 av totalt 20.