lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Återvändaren som uppmuntrar samarbete

2014-05-23

För drygt ett år sedan tog Fredrik Palmqvist över som LTH:s kanslichef efter veteranen PG Nilsson. Vad har han hunnit med sedan starten – och vilka planer ligger i pipeline? LTH-nytt ställde Fredrik mot väggen.

När Fredrik Palmqvist började som kanslichef sa han att verksamheten måste ha tydligare mål. En av de första satsningarna för att nå detta var därför Kansli2014 – ett samlingsnamn på tre saker som ligger honom nära: Kundfokus, framförhållning och att leverera rätt kvalitet.

– Här finns en stor potential i att samarbeta mer över gränserna. Det kan vi bli bättre på inom kansliet men även inom universitetet i stort, säger Fredrik Palmqvist.

I höstas tog han tillsammans med verksamhetsansvariga på LTH:s kansli fram en lista över delprojekt och arbetsområden som siktar mot Kansli2014. Utgångspunkten i arbetet har varit att utnyttja LTH:s styrkor.

– I januari gjorde vi en prioritering och fick fram en handlingsplan med 47 projekt. Arbetet är i full gång och några arbetsområden är redan implementerade i verksamheten. Listan spänner över många områden i allt hur vi ska arbeta med budget och värdegrund till forskarutbildning och studentintroduktion. Allt vi gör ska genomsyras av rätt kvalitet, framförhållning och kundfokus. För mig innebär det bland annat att vi levererar rätt sak i rätt ärende och i rätt tid. Det är en grundinställning till arbetet och en effektivitetsfråga, säger han.

Fredrik Palmqvist studerade själv på LTH - maskinteknik mellan 1989 och 1993 - och har därefter arbetat på Ericsson, Sony Ericsson och Sony, bland annat som sektionschef för en enhet som tog fram mekanikkonstruktioner för nya mobiltelefoner.

– Inom industrin är samarbete en självklarhet för att nå framgång. Framförhållning, flexibilitet, samarbete och att våga reflektera och ifrågasätta – det är saker som jag har med mig i arbetet här på LTH. Jag är övertygad om att vi behöver använda varandras kompetenser mer genom bland annat konstruktiva dialoger i smått och stort. Sedan är det ju givetvis också så att både telekomindustrin och LTH präglas av ideér, nytänkande, forskning och utveckling som är positivt och finns i vår vardag.

– Mycket har hänt på LTH sedan jag tog examen här för drygt 20 år sedan. Vi har ju världens chans nu med MAX IV och ESS som verkligen sätter Lund på världskartan, men att då höra att ”ESS tar ju pengar från min verksamhet” är frustrerande. Vi måste våga samarbeta mer och utnyttja varandras kunskaper bättre. Dit når vi genom att hjälpa varandra och bättre försöka förstå varandras verksamheter. De största innovationerna sker ju dessutom just i gränslandet där personer med olika bakgrund och insikter möts, säger Fredrik Palmqvist.

Anders Frick   


Tack vare bildanalysforskning från LTH kan användare nu själva producera gatubilder i samma stil som Google Street View. Tekniken har blivit bolag med namnet Mapillary, och utvecklas av fyra Skåneentreprenörer med LTH-lektorn Jan...[läs mer]


Nu har 100 avhandlingar producerats på Institutionen för reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Det firas genom att spika upp alla avhandlingar - gamla som nya - på en vägg. Alumner från LTH samlades i M-huset i april för att...[läs mer]


Bra har blivit ännu bättre när motorlabbet vid LTH nu byggts ut rejält. I början av året firades det hela med en invigning då bland andra Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer, visade kollegor, ledning och från...[läs mer]


I ett fönsterlöst rum på universitetssjukhuset i Malmö sitter LTH-lektorn Jakob Löndahl och suger i sig ett moln med nanopartiklar. Om några år hoppas han och forskarkollegan Per Wollmer att deras apparat för lungdiagnostik ska...[läs mer]


Säg 3D-skrivare och många tänker på skojiga modellfigurer i plast. Men numera går det att göra mycket mer komplicerade saker än så. Med 3D-skrivare går det att skriva ut allt från ortopediska implantat och små specialdetaljer för...[läs mer]


Kan man bli sjuk av att ta hand om sin tvätt? I kläder finns rester från tvättmedel som kommer ut i vår inomhusluft när de torktumlas. Hur vi påverkas av att andas in partiklarna undersöker just nu forskarna på Ergonomi och...[läs mer]


I slutet av februari träffade ett trettiotal LTH-forskare tidningen Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltcheffsky. Här är några av hennes tips till våra forskare om hur man bättre syns i media:Väck känslor! Framgångsrika...[läs mer]


Betala i kassan med hjälp av din hand. Det kanske verkar som science fiction, men är i högsta grad verklighet. Fredrik Leifland, student i industriell ekonomi på Lunds Tekniska Högskola har vid sidan av studierna utvecklat en...[läs mer]


Visar post 9 till 16 av totalt 20.