lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pulverteknik för yrkesverksamma

2014-05-27

I höst erbjuder Lunds universitet en ny omgång en kurs inom pulverteknik för yrkesverksamma och doktorander. Kursen ges av lärare vid LTH och externa föreläsare i samarbete med Lund University Commissioned Education. Det finns en mängd olika pulver som används inom läkemedels-, kemi-, livsmedels- och metallindustrin. Behandling och hantering av pulver innebär också en rad olika steg såsom produktion av pulver, kontroll av storleken och typen av partiklar, transport, lagring, återupplösning, pulverblandning, etc. Syftet med kursen är att ge deltagarna en bättre förståelse samt verktyg som stimulerar nya idéer om hur man kan utveckla och förbättra pulverprodukter och processer. Round tables som anordnas inom vissa specifika områden som t.ex. reologi, pulverkarakterisering, granulering, agglomerering och bearbetning av metallpulver ska ge deltagarna möjlighet till fördjupning och kunskapsutbyte inom valda intresseområden. Kursen ges på engelska. Läs mer på www.education.lu.se