lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prisad för ny KOL-metod

2014-05-27

Jonas Jakobsson, nybakad civilingenjör i medicinsk teknik vid LTH, fick nyligen pris av Svenska Ingenjörers medicintekniska nätverk (Sv Ing MNT) för sitt examensarbete för en ny metod att ställa diagnos på andningssjukdomen KOL. Arbetet omfattar teori, mätmetoder, resultat och en prototyp för precisionsmätningar av nanopartiklar i lungan. Enligt Sv Ing MNT är den nya metoden överlägsen den som är standard i dagens sjukvård. En metodartikel är under utarbetning liksom en svensk patentansökan.