lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pedagogisk inspirationskonferens

2014-05-27

Lärare och administrativ personal inom tekniska utbildningar på högskole- och universitetsnivå bjuds in till den 8:e Pedagogiska Inspirationskonferensen, den 17 december 2014 vid LTH. Huvudsyftet är att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter. Organisatör är Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Max 100 deltagare. Anmälan sker på www.lth.se/genombrottet