lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Olaf Diegel,

2014-05-27

50, anställs som professor i produktutveckling vid institutionen för designvetenskaper vid LTH. Olaf Diegel kommer närmast från en roll som professor i produktutveckling vid Aucklands tekniska universitet på Nya Zeeland, och efterträder professor Robert Bjärnemo på Avdelningen för maskinkonstruktion på IKDC.