lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-forskare stöttar småbolag

2014-05-27

Fyra företag i projektet Creating Competitive Jobs kommer att få hjälp av LTH-forskare att utveckla sin företagsidé. Det är första gången som konceptet testas i Sverige och Danmark och i förlängningen ska de generera nya arbetstillfällen. Efter sållning och intervjuer har femton företag valts ut av totalt 89 sökande. De fyra företag som får hjälp av LTH är:

EkoBalans Fenix AB som ska utvinna fosfor från reningsverk genom att bygga fosforutvinningsanläggningar samt framställa gödselprodukter där fosforn är en råvara, med hjälp av forskare inom kemiteknik på Lunds tekniska högskola.

Aaxsus AB som ska ta reda på vilka frekvenser inom belysning som triggar beteenden hos oss människor samt göra belysningsarmatur för offentliga miljöer med inbyggd intelligens, med hjälp av forskare på LTH:s institution för arkitektur och byggd miljö.

Bioprocess Control Sweden AB som ska utveckla en webbaserad applikation tillsammans med forskare från institutionen Bioteknik på LTH, i syfte att effektivisera produktionen av biogas.

Norups Gård Bioraff AB som tillsammans med forskare på Bioteknik på LTH ska arbeta fram en helhetslösning för biogasproduktion och effektiv vattenrening.