lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Belönade studenter

2015-06-03

Årets stipendiater, fr vänster: Carl Löfquist, Nicole Mendoza, Fredrik Wibbels, Petra Hjort, Sandra Fridälv, Sandra Persson, Alexandra Lundqvist och Louis Andersson

Tekniska Föreningen i Hälsingborg delade ut stipendier till högskoleingenjörer för utmärkta examensarbeten 2014. Följande studenter blev belönade:

Carl Löfquist och Henrik Malm, byggteknik med arkitektur

"Utdragskapacitet för bygel och stång ingjuten i håldäckskanal"

 

Sandra Fridälv och Fredrik Larsson, datateknik

"Development of a monitor system for several different services"

 

Louis Andersson, elektroteknik med automation

"Design av nätaggregat med semi-variabel switchfrekvens"

 

Petra Hjort och Sandra Persson, byggteknik - järnvägsteknik

"Driftstörningskonsekvenser av ERTMS-implementering i Sverige"

 

Nicole Mendoza och Alexandra Lundqvist, byggteknik - väg- och trafikteknik

"Vinterväghållning - ur ett tillgänglighetsperspektiv"