Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekan, prodekan och styrelse för LTH.

Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val.

Aktuellt

Valberedningen LTH har fått in nomineringar gällande rektor och prorektor samt styrelsen LTH och urvalsarbetet gällande rektor och prorektor har påbörjats. I nuläget pågår ett fyllnadsval då valberedningen inte är fulltalig. Efter sommarledigheten kommer  kandidaterna till uppdragen som rektor och prorektor att presenteras och intervjuer med kandidaterna till styrelsen kommer att påbörjas.

Kravprofil för nominering av styrelseledamöter

 

 

Röst- och nomineringsberättigade

Röst- och nomineringsberättigade vid val är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter (LU:s arbetsordning 3.4-5).

Valförrättare LTH

Veronica Gummesson
Kanslichef
veronica.gummesson@lth.lu.se

 

 

Sidansvarig: camilla.nilsson@lth.lu.se | 2020-01-14