Val vid LTH

Var tredje år anordnas det val av dekan, prodekan och styrelse för LTH.

Fakulteten anordnar även val till representanter i valberedningen och val till ledamöter i universitetskollegiet. På den här sidan hittar du information om aktuella val.

Aktuellt

Valberedningen LTH meddelar att följande fem kandidater har gått vidare till andra intervjuomgången inför valet till rektor/prorektor vid LTH för perioden 2021-23:

  • Cintia Bertacchi Uvo, Institutionen för bygg- och miljöteknik
  • Charlotta Johnsson, Institutionen för Reglerteknik
  • Heiner Linke, Fysiska institutionen
  • Martin Magnusson, Fysiska institutionen
  • Annika Olsson, Institutionen för designvetenskaper

Mer information, och intervjuer med de olika kandidaterna, kommer senare!
 

Valberedningen LTH har fått in nomineringar till styrelsen LTH. Efter sommarledigheten kommer intervjuer med kandidaterna till uppdragen att påbörjas.

Kravprofil för nominering av styrelseledamöter

 

 

Röst- och nomineringsberättigade

Röst- och nomineringsberättigade vid val är anställda vid Lunds universitet vilkas anställning vid berörd fakultet omfattar minst 50 procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter (LU:s arbetsordning 3.4-5).

Valförrättare LTH

Veronica Gummesson
Kanslichef
veronica.gummesson@lth.lu.se

 

 

Sidansvarig: camilla.nilsson@lth.lu.se | 2020-01-14