Forskarutbildning

Föreskrifter - allmänt

Föreskrifter - antagning/anställning

Föreskrifter - studieplaner

Avtal

Modellkontrakt för s k industridoktorander: För att underlätta för de institutioner som önskar starta projekt med doktorander som har annan arbetsgivare än Lunds universitet, har det tagits fram en mall till avtal mellan högskolan och industri/myndighet. Varje enskilt avtal ska granskas av juridiska avdelningen, kontakta jurist Hanna Stam vid Juridik för att få den nya avtalsmallen. Därefter ska en checklista fyllas i och bifogas avtalet. Observera: Blanketten Villkor för deltagande i projekt ska även fyllas i.

Vägledning

  • Blanketter
  • Föreskrifter och riktlinjer (samt mallar)

Sidor för doktorander

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-11-11