Tidplan 2020

Information skickades ut 21 oktober angående plan för LTH:s programutvärdering 2020. Observera att LG GU har uppdaterat planen för programutvärderingen enligt följande:

Plan för LG GU:s kvalitetsarbete 2020

I korta drag innebär det att deadline för inlämning flyttas från 15 maj till 31 oktober 2020. Under våren 2020 kommer en större insats genomföras för att skapa ett bättre dataunderlag som stöd för att bedöma enskilda kursers bidrag till programmet som helhet. Mer information om 2020 års portföljer kommer att skickas under våren.

De examensmål som ska adresseras i LTH:s programutvärdering 2020 är specificerade i information utskickad till programledningarna den 21 oktober:

Information om programutvärdering 2020

Tidplan per examenstyp

Sidansvarig: christina.akerman@lth.lu.se | 2020-03-23