Utbytesavtal för gästande doktorander

Då doktorander från andra universitet tillbringar tid vid LTH ska detta formaliseras i ett utbytesavtal. Syftet med detta är bland annat att reglera LTH:s skyldigheter, doktorandens rättigheter samt att lösa försäkringsfrågan.

För doktorander från EU/EESoch Turkiet kan eventuellt ett Erasmus+ avtal tecknas.

För gästande doktorander från andra delar av världen har LTH, tillsammans med Lunds universitets juridiska avdelning, tagit fram en avtalsmall. På avtalsmallen finns instruktioner för hur den ska användas.

Avtalsmall för gästande doktorander

Frågor om utbytesavtal för gästande doktorander: forskarutbildning@lth.lu.se

Kontakta Internationella avdelningen

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-11-12