Lärarutbyte och kontaktresor

Inom EU:s program Erasmus+ ges ekonomiskt stöd till lärare som undervisar eller planerar utbildning vid annat universitet. Förfarandet är enkelt och obyråkratiskt. Vistelsen måste omfatta minst 2 dagar, samt minst 8 timmar undervisning per vecka (eller kortare tid). Maxtiden som beviljas är normalt 2-3 veckor.

För att få ekonomiskt stöd fordras att LTH har ett utbytesavtal med det aktuella universitetet. Om ett sådant inte finns kan det enkelt skapas för just den aktuella resan.

LTH:s internationella kontor hjälper gärna till!

Även Stiftelsen för internationalisering inom av högre utbildning och forskning, STINT har stipendier som är enkla att få för vistelser vid utländska universitet mellan två veckor och tre månader.

Kontakta Internationella avdelningen

Sidansvarig: carolina.rytterkull@lth.lu.se | 2019-11-12