Internationella möjligheter

Gemensamma och dubbla examina för doktorander

Sedan 2010 är det möjligt för svenska universitet att anordna utbildning på forskarnivå i samarbete med en eller flera högskolor som leder till gemensam examen. Här kan du läsa om skillnader mellan en gememsam och en dubbel examen, och vilka regler som gäller för båda.

  • Gemensamma och dubbla examina för doktorander

Lärarutbyte och kontaktresor

Inom EU:s program Erasmus+ ges ekonomiskt stöd till lärare som undervisar eller planerar utbildning vid annat universitet. Ta reda på mer om Erasmus+ och få hjälp med just dina önskemål.

  • Lärarutbyte och kontaktresor

Utbytesavtal för gästande doktorander

När doktorander från andra universitet tillbringar tid vid LTH ska detta formaliseras i ett utbytesavtal. Här hittar du avtalsmallen.

Utbytesmöjligheter för doktorander

De flesta doktorander vid LTH har möjlighet till utbytesstudier genom EU:s Lifelong Learning Program (LLP) på samma villkor som studenter inom grundutbildningen. På de engelska sidorna hittar du information om programmet och vilka villkor som gäller.

  • Utbytesmöjligheter för doktorander (på engelska)

Inkommande Erasmuspraktikanter

Studenter inom EU kan förlägga en praktikperiod på mellan 2 och 12 månader under sin universitets- eller högskoleutbildning (eller kort efter utbildningens slut) som Erasmuspraktikanter.

Kontakta Internationella avdelningen

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-11-12