lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mäter skogen med mobilen

2016-05-04

Skogsmätningsbolaget Katam mäter skogsvolym på nytt sätt. Nu har bolaget fått en halv miljon kronor från Vinnova.

Bolaget är grundat av LTH-alumnerna Magnus Kåreby och Krister Tham och har ett eget skogslaboratorium på MAPCI Open Innovation Lab. (Fotograf: Olof Peterson)

Krister Tham och Magnus Kåreby på startupbolaget Katam. (Foto: Anders Frick)

Med hjälp av smarta algoritmer och en ny mobilapp har startupbolaget Katam tagit fram en digital lösning på hur man mäter volymen skog. Nyligen fick bolaget en halv miljon kronor från Vinnova inom ramen för utlysningen ”Innovationsprojekt i företag”.

Det sägs att man inte kan se skogen för alla träd och när det gäller att mäta skogsvolym så är det närmast en sanning. Idag mäts volymen främst med hjälp ett så kallat relaskop – en plastbit med en centimeterbred spalt samt tillhörande halvmeterlång kedja. Genom ett invecklat tillvägagångssätt där betraktaren snurrar runt sin egen axel och mäter de träd som uppfyller vissa tjocklekskrav erhålls en uppskattad volym på skogen.

För krångligt, tyckte LTH-alumnerna Magnus Kåreby (M88) och Krister Tham (M86) och drog igång Katam. Katams lösning innebär att mobiltelefonens kamera, GPS och andra sensorer används vid uppskattningen. Genom att detektera trädens kanter och kombinera med sensordata skapas en modell som ger en mycket bra uppskattning på den aktuella skogsvolymen.

– Skogsindustrin accepterar idag felmarginaler på runt 25 procent, men med vår lösning är felmarginalen mycket lägre, säger Krister Tham.

Just nu genomför Katam en teknologistudie tillsammans med professor Kalle Åström och institutionen för matematik på LTH. En prototyp ska tas fram under året och ambitionen är att ha en kommersiell mobilapp färdig nästa år. Förutom pengarna från Vinnova och prispengar som Katam fick då man i vintras vann första pris i en pitchtävling inom ramen för Sony Mobiles program Next Step, så har bolaget även tagit in 100.000 kronor från Almi Innovation.

Magnus och Krister har båda jobbat över tio år på Sony Mobile som projektledare, bland annat med tillbehör som Sonys Smartwatch. Steget att dra igång ett eget bolag var inte så stort. De fick bland annat hjälp genom Sonys program Next Step, som är inriktat mot de ingenjörer som slutade på Sony i samband med bolagets stora neddragning för ett år sedan. Katam är ett av åtta Next Step-relaterade bolag som sitter på MAPCI, där det numera finns ett drygt 20 kvadratmeter stort utrymme med monterade trädstammar. I den kreativa miljön trivs de utmärkt:

– Fördelen med att dela kontor med forskare och andra spännande startupföretag är att det skapar ett dynamiskt och positivt klimat, säger Magnus Kåreby.

Sten Minör, innovationsdirektör på MAPCI, säger att det nu finns ett tiotal startupbolag hos MAPCI och poängterar vikten av samverkan för att skapa innovation.

– På MAPCI skapar vi ett mobilt ekosystem kring forskning och innovation inom mobil teknologi och digitalisering av industri och samhälle. MAPCI är en kort sagt en plattform där utveckling sker och innovation skapas, och vi är glada över att bolag som Katam och många fler ser nyttan av att vara här, säger Sten Minör, innovationsdirektör på MAPCI.

Anders Frick

Läs mer:

Här är alla bolag som finns på MAPCI Open Innovation Lab

Här är alla innovationsprojekt som Vinnova sponsrar våren 2016


Det kostar mellan 10 och 40 miljoner kronor per år att göra hela Lunds bussnät elektriskt och driva alla stadsbussar på el istället för på gas eller diesel. Det visar en studie från en forskargrupp vid Industriell elektroteknik...[läs mer]


Anne L'Huillier och Sara Snogerup Linse är ordförande i varsin Nobelkommitté vid Kungliga Vetenskapsakademien; Anne för fysik och Sara för kemi. Båda har länge arbetat vid LU/LTH och tillhör de få kvinnor som är eller har varit...[läs mer]


Under Open Hack – Coding for Humanity, som hölls i Malmö i helgen, samlades studenter, företag och intresserade individer för att genom öppen källkod ta fram lösningar som kan underlätta vid bland annat katastrofer och humanitära...[läs mer]


Biomarkörer hittar cancern i tid. Det är rubriken på den populärvetenskapliga artikel som utnämndes till höstens bästa text i kursen Communicating Science på LTH.[läs mer]


Fem snabba frågor till Yens Wahlgren, webbredaktör på LTH:s kansli som på fritiden författat boken ”Liftarens parlör till galaxen”. Den handlar om 101 utomjordiska språk och uppmärksammades nyligen ibland annat Kulturnyheterna på...[läs mer]


I framtiden blir kollektivtrafiken mer flexibel. Bussarna kommer inte att gå tomma och de kör passagerare dit passagerarna vill, snarare än till en hållplats dit ingen egentligen vill. Detta scenario kan bli framtiden tack vare...[läs mer]


Platsbaserade lokala nyheter blir alltmer efterfrågade. Därför har Lunds Tekniska Högskola låtit startupbolaget Hoodin ta fram LTH Now – en webblösning och mobilapp som ger senaste nytt kring vad som sker på LTH:s campus i Lund.[läs mer]


Öppet hus i Designvetenskapers 3D-printslaboratorium idag lockade många nyfikna. Här kunde besökarna visualisera sina idéer – och göra dem till fysiska produkter.[läs mer]


Visar post 17 till 24 av totalt 35.

LTH-nytt nr 2 - 2015

Redaktör: Anders Frick

Arkiv

Om tidningen