lunduniversity.lu.se

Lund Lighting Initiative

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Lund Lighting Initiative

VISION

Enable better utilization of the rapidly evolving, new lighting technologies,
and new and old, light and lighting related knowledge.

MISSION

To clarify the worth of better lighting by setting up renewal oriented dialogue among leading users and developers of the lighting of the future.

 

 

News

News

2014-01-14

Det digitala samhällets nya levande ljus – en radikal affärsmöjlighet för Sverige

Lund Lighting Initiative har tagit fram en Forsknings- och Innovationsagenda som en del i Vinnovas arbete med att skapa Strategiska innovationsområden, SIO.  Belysningsområdet står

[...]

2013-03-21

Smart Belysning ger Earth Hour varje dag

Symbolhandlingar som WWFs Earth Hour är mycket viktiga för att sätta fokus på miljöfrågan. Visste du att vi kan minska

[...]

2013-03-21

Belysningens utformning i detaljhandeln

Syftet med denna rapport är att ge under lag för bättre belysning i detaljhandeln. Angreppssättet är brett och ger

[...]

Page Manager: