lu.se

LETS 2050

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om LETS

Jordens medeltemperatur bör inte höjas mer än högst 2 grader till år 2050. Det är ett mål som Sverige har ställt sig bakom. Om vi ska lyckas med detta måste vi drastiskt minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Forskningen inom LETS utgick från att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle, men att det var dags att hitta vägarna dit. Övergripande frågor som vi arbetade med inom projektet var: Vilken politisk styrning och institutionell förändring krävs? Vilka hinder finns och vilka är möjligheterna på vägen mot det kolneutrala samhället 2050?

Forskningen inom programmet omfattade sex områden, Work Packages (WP). Dessa var:

  • WP0: Studier av framtida scenarier och modeller
  • WP1: Ekonomiska och politiska styrmedel
  • WP2: Urban och regional planering samt infrastruktur
  • WP3: Marknad och industri för framställning av bioenergi
  • WP4: Frivilliga styrmedel på konsumentnivå
  • WP5: Logistik och godstransporter

LETS startade januari 2009 och sysselsatte ett 25-tal forskare från tio olika institutioner till och med juni 2013. LETS finansierades gemensamt av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova.

En bärande tanke i forskningsprogrammet var att skapa förutsättningar för dialog mellan forskare, beslutsfattare och andra aktörer. Vi har arrangerat en rad aktiviteter med målet att knyta forskningen till beslutsfattare, näringsliv och andra intressenter. Syftet var att föra ut vår forskning samtidigt som vi inhämtade viktig kunskap och synpunkter som bidrog till att vår forskning blev samhällsanknuten och relevant. Hösten 2011 lanserade vi rapporten Vägval 2050 som utifrån forskningsresultaten från de ovannämnda områdena pekar på styrningsutmaningarna och ger förslag till förändringsstrategier. Ladda ner rapporten här>>.

För mer information om LETS, läs presentationen om programmet i följande ppt >>

Sidansvarig: