lu.se

LETS 2050

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

LETS 2050

Sedan 2009 har forskningsprogrammet LETS 2050 producerat en lång rad vetenskapliga artiklar, seminarier, debattartiklar och populärvetenskapliga rapporter. LETS avslutades under 2013, men programmets webbplats finns kvar för enkel åtkomst av det material som programmet har genererat. 

I ljuset av framtiden

LETS bok går att ladda ner eller beställa i tryckt format. Läs mer här >>

LETS slutrapport

Styrning mot nollutsläpp 2050 är titeln på den rapport som utgör forskningsprogrammets slutrapport till Naturvårdsverket och övriga finansiärer. 

Läs rapporten här >>

LETS Final Programme Report

LETS-programmets engelska slutrapport. Vänder sig främst till andra forskare och internationella kontakter som vill få en inblick i forskningen i LETS.

Läs rapporten här >>

 

 

Sidansvarig:

Vad är LETS?

LETS 2050 var ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som pågick 2009-2013. LETS står för Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050. Syftet var att ta fram förslag på hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem. Målet var att minska våra utsläpp av växthusgaser så mycket att den globala uppvärmningen begränsas till 2 grader år 2050. 

Läs mer om LETS här >>

Forskningen inom LETS omfattade sex områden (WP). Klicka på respektive WP för att läsa mer.

WP0: Studier av framtida scenarios och modeller.
WP1: Ekonomiska och politiska styrmedel.
WP2: Urban och regional planering samt infrastruktur.
WP3: Marknad och industri för framställning av bioenergi.
WP4: Frivilliga styrmedel på konsumentnivå.
WP5: Logistik och godstransporter.