lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Affärsutveckling

Teknopol

Ett nytt koncept som innebär att forskare med en bra idé men lite tid att förverkliga den kan lämna över en stor del av ansvaret för genomförande till Teknopol (bolagsbildning, rekrytering, utveckling osv.).

Teknopol kräver inget delägande utan bolagets aktier fördelas mellan forskare och de personer som rekryteras in.  

Hundratals idéer kommer in i dessa system årligen och sållas men fler idéer är välkomna och alla tre kommer gärna ut i verksamheterna och presenterar detta. Just nu finns det gott om pengar men ganska ont om idéer. Idéer kan röra både produkter och tjänster.

Teknopol Teknopol

 

LU Innovation

Lunds Universitets eget TTO (Technology Transfer Office) som hjälper till i innovations- och entreprenörsfrågor. Har du frågor som rör en idé och hur du skall gå vidare med den, ger LU Innovation de första råden och kan sedan lotsa dig vidare i innovationssystemet genom vårt samarbetsnätverk.

Ring oss Innovationslinjen 046-222 11 11 som alltid har bevakning.
Besöksadress: Byrålogen, Paradisgatan 5C, Lund

LU Innovation LU Innovation 

 

Innovationsbron

Innovationsbron Syd AB utlyser årligen två stipendier om vardera 100.000 kronor. Avsikten är att uppmuntra till utveckling av tekniskt/vetenskapligt och/eller intellektuellt kvalificerade idéer och projekt som kan få kommersiell betydelse.

Stipendierna utlyses två gånger per år och ansökningarna skall vara inkomna senast 15 maj respektive 1 december.

Stipendierna ges till forskare, lärare och studenter för genomförande av eget utvecklingsarbete och avses täcka väntade projektkostnader (inkl. levnadskostnader) under sex månader. Stipendiaterna får ekonomisk möjlighet att utveckla och pröva sina idéer.

Tanken är att stipendiaternas idéer ska kunna kommersialiseras till nya produkter och företag.

Innovationsbron Innovationsbron

 

Företag sprugna ur Biomedicinteknisk forskning vid LTH/LU