lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projekt och samverkan

Vi har valt att presentera vår forskning utifrån tre olika infallsvinklar, olika lämpliga om man antingen är intresserad av vilka kliniska frågeställningar vi arbetar med, vilka diagnos- och terapiredskap vi utvecklar, eller om man vill titta på hur vår teknikforskning passar in längs en axel från patient till läkare.

Biofysisk interaktion/givare-apparat/signalbehandling Biofysisk interaktion/givare-apparat/signalbehandling
    Biofysisk interaktion innebär att förstå hur exemplevis en ljud- eller ljusvåg
    påverkas av vävnad i en patientens kropp. Nästa steg i denna kunskapskedja är
    att förstå apparaturen som tar emot, känner av eller läser av dessa signaler. 
    När signalerna har registrerats gäller som sista steg att bearbeta denna
    information/data så att man kan utvinna mesta möjliga klinisk relevant information
    ur den - som också blir så enkel som möjligt att tolka för den behandlande läkaren.

Diagnostiska och terapeutiska tekniker Diagnostiska och terapeutiska tekniker
    Medicinsk diagnos ställs ofta idag med hjälp av bilder av kroppens inre, exempelvis
    genom röntgen, ultraljud eller MR. Andra diagnosmetoder är EKG eller auskultation
    (att lyssna på kroppens ljud, hjärta och lungor exempelvis). Vidare botas sjukdomar
    med exempelvis olika former av bestrålning (laser eller radioaktivitet). Under denna
    rubrik vill vi visa vilka sådana diagnostiska och terapeutiska metoder vi arbetar med.

Kliniska frågeställningar Kliniska frågeställningar
    Drivkraften för utvecklingen av nya metoder är naturligtvis de underliggande kliniska
    behoven - hur kan sjukdomar snabbare upptäckas eller botas. De temaområden vi
    arbetar med har samlats under denna rubrik.