lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Medicinskt lasercentrum

Det medicinska lasercentret grundades i oktober 1991 som en paraplyorganisation vid Lunds universitet för att bättre kunna koordinera forskning och undervisning om olika medicinska lasertillämpningar. Institutioner och avdelningar tillhörande fyra fakulteter vid Lunds universitet deltar i centrets arbete.

Medicinskt lasercentrum Medicinskt lasercentrum

 

Minnesanteckningar allmänt möte, 2007-02-20 Medicinskt lasercentrumMinnesanteckningar allmänt möte 2007-02-20

Protokoll styrelsemöte, Medicinskt lasercentrum 2007-02-20Protokoll styrelsemöte 2007-02-20