lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Verksamhet

Kärnverksamheten inom området medicinsk teknik vid LTH/LU består i den undervisning och forskning som bedrivs. Här följer några exempel på vad som händer:

- "Faculties club"- pågående seminarieserie med inbjudna föreläsare som 
    arbetar i gränslandet mellan teknik och medicin.

    Faculties club - tidigare seminarier Tidigare seminarier

- Nätverk för innovationer och entreprenörskap

- Samordning och utveckling av medicintekniska kurser

- Interaktion med medicinteknisk industri