lu.se

Medicinteknikportalen LABIB

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Organisation

En arbetsgrupp för LABIB har inrättats som ska representera forskningen vid LTH/LU.

Arbetsgruppen medlemmar är:

Tomas Jansson (ordf.), Institutionen för elektrisk mätteknik, LTH
Stefan Andersson-Engels, Fysiska institutionen, Atomfysik, LU
Thomas Laurell, Institutionen för elektrisk mätteknik, LTH
Freddy Ståhlberg, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Medicinsk strålningsfysik
Ingrid Svensson, Institutionen för maskinteknologi, LTH, Hållfasthetslära
Karl Åström, Matematikcentrum LTH/LU